<kategori>

söz dizimi:
<category android:name="string" />
şunları içerir:
<intent-filter>
description:
Niyet filtresine kategori adı ekler. Niyet filtreleri ve kategori özelliklerinin bir filtre içindeki rolüyle ilgili ayrıntılar için Niyetler ve Amaç Filtreleri bölümünü inceleyin.
özellikler:
android:name
Kategorinin adı. Standart kategoriler, Intent sınıfında CATEGORY_name sabit değerleri olarak tanımlanır. Burada atanan ad, CATEGORY_'in ardından gelen name başına android.intent.category. öneki eklenerek bu sabitlerden türetilir. Örneğin, CATEGORY_LAUNCHER için dize değeri android.intent.category.LAUNCHER olur.

Not: Dolaylı amaçlar almak için intent filtresine CATEGORY_DEFAULT kategorisini eklemeniz gerekir. startActivity() ve startActivityForResult() yöntemleri, tüm niyetleri CATEGORY_DEFAULT kategorisini bildirmiş gibi ele alır. Niyet filtrenizde belirtmezseniz dolaylı intent'ler etkinliğinizi çözümleyemez.

Özel kategorilerde, benzersiz olmaları için paket adını ön ek olarak kullanın.

kullanıma sunulduğu tarih:
API Düzeyi 1
şuna da bakabilirsiniz:
<action>
<data>