Lộ trình của Jetpack Compose

Lần cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Chào mừng bạn đến với lộ trình của Jetpack Compose, nơi cung cấp thông tin sơ bộ về những kế hoạch sắp tới của Jetpack Compose. Đối với các tính năng đã hoàn chỉnh, vui lòng xem ghi chú phát hành.

Dưới đây là những chủ đề chính cần chú ý trong bản phát hành tiếp theo:

  • Hiệu suất
  • Hỗ trợ thêm cho các trường hợp sử dụng nâng cao
  • Mở rộng bộ thành phần Material 3
  • Cải thiện các công cụ, bao gồm cả công cụ Xem trước và Chỉnh sửa trực tiếp
  • Hỗ trợ nền tảng: Compose Wear, màn hình lớn, tiện ích trên màn hình chính, TV Compose

Đây là những tính năng mà đội ngũ chúng tôi đang cân nhắc và triển khai. Chúng tôi chia sẻ lộ trình này với ý định tốt đẹp. Tuy nhiên, lộ trình này chưa đầy đủ và chúng tôi có thể sẽ thay đổi mức độ ưu tiên khi tìm hiểu thêm và tiếp tục tiếp nhận ý kiến phản hồi của các bạn – là những người dùng của chúng tôi.

Các mục Trọng tâm sẽ sớm được triển khai và có khả năng ra mắt trong một bản phát hành ổn định sắp tới. Các mục Tồn đọng đã được lên kế hoạch nhưng có khả năng chưa ra mắt ngay.

Thư viện Core

Khía cạnh Trọng tâm Tồn đọng Xong
Material

Cải thiện tính tương đồng của thành phần với thông số kỹ thuật của Material và MDC-Android

Ổn định SwipeToDismiss và ModalBottomSheetLayout

Material 3

Bộ chọn

Chú giải công cụ

Thanh tìm kiếm

Bảng dưới cùng

Hệ thống con chuyển động/chuyển đổi

Nền tảng

Bộ sưu tập được phân trang

Hiệu ứng tải mục từng phần

API công khai cho các thành phần liên kết

Thanh cuộn

Bố cục luồng

Kéo và thả trong bố cục Lazy

Tiêu đề cố định cho danh sách

Lưới so le Lazy

Chụp nhanh

Giao diện người dùng

Cải tiến trình chỉnh sửa văn bản

Phương thức nhập bằng bàn phím phần cứng

Chỉnh sửa văn bản nhiều kiểu

Khả năng tương thích với biểu tượng cảm xúc

Văn bản có thể nhấp

Tự động định kích thước văn bản

Tài nguyên chuỗi có kiểu

Lựa chọn văn bản thông minh và chuyển văn bản thành đường liên kết

Tạo và chỉnh sửa bố cục văn bản dài

Cải tiến API và lựa chọn văn bản

Bản vẽ không đồng bộ

Kéo và thả giữa các màn hình

SubLayer đồ hoạ

Đo lường đa luồng

Thành phần kết hợp hai ngăn

Văn bản trên canvas

Phông chữ biến đổi

Ảnh động

Chuyển tiếp phần tử dùng chung

Trình biên dịch và thời gian chạy

Cấu hình độ ổn định kiểu bên ngoài

Tối ưu hoá việc loại bỏ nhóm

Bộ lập lịch đa luồng

Xử lý ngoại lệ

Theo dõi đối tượng kết hợp

Kiểm thử

Chèn dữ liệu nhập đa phương thức

Chương trình kiểm thử phổ biến

Công cụ

Cải thiện hiệu suất Bản xem trước (Preview)

Trình kiểm tra ảnh động

Chỉnh sửa trực tiếp

Xem trước tiện ích trên màn hình chính

Bản xem trước cho Wear

Tích hợp thư viện Jetpack

Khía cạnh Trọng tâm Xong
Điều hướng Ảnh động chuyển tiếp

Phân trang Đưa các API phân trang của Compose vào sử dụng chính thức

Giới hạn/bố cục chuyển động ConstraintLayout DSL tương đương với các tính năng hiện có

Nền tảng

Nền tảng Trọng tâm Xong
Tiện ích trên màn hình chính Glance
TV Compose API Compose

Đề xuất

Nếu bạn muốn đề xuất một mục nên cân nhắc đưa vào lộ trình, vui lòng xem qua các đề xuất hiện tại hoặc tạo một đề xuất mới.