Parametre ekleme

Parametreler, kullanıcı arayüzü paketlerinin değiştirilebilir unsurlarıdır. Geçiş iş akışı, iki tür parametreyi destekler: içerik parametreleri ve etkileşim işleyiciler.

 • İçerik parametreleri, Oluşturma kodunun bir Kullanıcı Arayüzü Paketindeki içerik ve stil gibi öğelerini dinamik olarak değiştirmesine olanak tanır.
 • Etkileşim işleyicileri, Oluşturma kodunun uzun basma veya iki kez dokunma gibi kullanıcı girişlerine yanıt vermesine olanak tanır.

Kullanıcı Arayüzü Paketine veya alt öğelerine parametreler ekleyebilirsiniz. Hedef katmanları aynı ada sahipse parametre bağlamaları da Figma varyantları arasında paylaşılır. Her parametre, oluşturulan kodda birleştirilebilir işlev parametrelerine dönüştürülür.

Figma'daki parametreler ve oluşturulan kod

Parametre özellikleri

Figma'daki katman türü, hangi parametre özelliklerinin kullanılabileceğini belirler:

Tüm katmanlar

dokunma işleyici (bir katmanın dokunulabileceğini belirtir)

 • Kodda () -> Unit parametresi oluşturulur.

doubletap-handler (bir katmana iki kez dokunulabileceğini belirtir)

 • Kodda () -> Unit parametresi oluşturulur.

longpress-handler (katmana uzun basılabileceğini belirtir)

 • Kodda () -> Unit parametresi oluşturulur.

Çerçeve veya grup katmanı

children (katman içerikleri)

arka-plan-rengi

 • Color parametresi kodda oluşturulur.

dolgu (otomatik düzen dolgusu)

kenarlık-yarıçap

 • Kodda Double parametresi oluşturulur.

Metin katmanı

metin-içerik

color (metin rengi)

 • Color parametresi kodda oluşturulur.

Resim katmanı

resim-içeriği

 • Painter parametresi kodda oluşturulur.

Parametre ekleme

 1. Bir bileşen katmanı seçin.
 2. + simgesini tıklayın ve bir parametre özelliği seçin.

  Parametre Ekleme

Parametreleri yeniden adlandırma

 1. Bir parametre seçin.
 2. Ad alanını düzenleyin.

Parametreleri kaldır

 1. Bir parametre seçin.
 2. Çöp Kutusu simgesini tıklayın.