Media3 ExoPlayer

Trình phát nội dung đa phương tiện là một thành phần cấp ứng dụng cho phép phát các tệp video và âm thanh. Các tệp như vậy có thể được lưu trữ cục bộ hoặc được phát trực tuyến qua Internet. Jetpack Media3 cung cấp giao diện Player xác định chức năng cơ bản, chẳng hạn như khả năng phát, tạm dừng, tua và hiện thông tin về bản nhạc.

ExoPlayer là phương thức triển khai mặc định của giao diện này trong Media3. So với MediaPlayer API của Android, API này có thêm nhiều tiện lợi như khả năng hỗ trợ nhiều giao thức truyền trực tuyến, trình kết xuất âm thanh và video mặc định cũng như các thành phần xử lý việc lưu nội dung nghe nhìn vào bộ đệm. ExoPlayer dễ tuỳ chỉnh và mở rộng, đồng thời có thể được cập nhật thông qua các bản cập nhật ứng dụng trên Cửa hàng Play.