Praca z linkami aplikacji na Androida

Precyzyjne linki obsługują identyfikatory URI treści. Linki internetowe obsługują schematy HTTP i HTTPS. Linki aplikacji na Androida obsługują atrybut autoVerify.
Rysunek 1. Funkcje precyzyjnych linków, linków internetowych i linków aplikacji na Androida.

Użytkownicy korzystający z linków na urządzeniach mają jeden cel: dotrzeć do treści, które chcą zobaczyć. Jako deweloper możesz skonfigurować linki aplikacji na Androida, aby przekierowywały użytkowników do konkretnych treści danego linku bezpośrednio w aplikacji, omijając okno wyboru aplikacji, nazywane też oknem ujednoznacznienia. Linki aplikacji na Androida wykorzystują adresy URL HTTP i powiązane są z witryną, dlatego użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanej aplikacji, przechodzą bezpośrednio do treści w Twojej witrynie.

Zanim zaimplementujesz linki aplikacji na Androida, poznaj różne typy linków, które możesz tworzyć w aplikacji na Androida: precyzyjne linki, linki internetowe i linki aplikacji na Androida. Rysunek 1 przedstawia relacje między tymi typami linków, a w kolejnych sekcjach szczegółowo opisujemy każdy z nich.

Precyzyjne linki to identyfikatory URI dowolnego schematu, które kierują użytkowników bezpośrednio do określonej części aplikacji. Aby tworzyć precyzyjne linki, dodaj filtry intencji kierujące użytkowników do odpowiednich działań w aplikacji, jak widać w tym fragmencie kodu:

<activity
  android:name=".MyMapActivity"
  android:exported="true"
  ...>
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
    <data android:scheme="geo" />
  </intent-filter>
</activity>

Gdy użytkownik kliknie precyzyjny link, może pojawić się okno wyboru aplikacji. W oknie tym użytkownik może wybrać jedną z wielu aplikacji (w tym tę, która obsługuje dany precyzyjny link). Rysunek 2 pokazuje okno dialogowe po kliknięciu przez użytkownika linku do mapy z pytaniem, czy otworzyć go w Mapach Google czy w przeglądarce Chrome.

Rysunek 2. Okno wyboru aplikacji

Linki internetowe to precyzyjne linki, które korzystają ze schematów HTTP i HTTPS. W Androidzie 12 i nowszych kliknięcie linku internetowego (niebędącego linkiem aplikacji na Androida) zawsze powoduje wyświetlenie treści w przeglądarce. Jeśli Twoja aplikacja lub inne aplikacje zainstalowane na urządzeniu użytkownika obsługują też link internetowy na urządzeniach z poprzednimi wersjami Androida, użytkownicy mogą nie przechodzić bezpośrednio do przeglądarki. Zamiast tego zobaczą okno ujednoznacznienia podobne do tego na ilustracji 2.

Poniższy fragment kodu zawiera przykładowy filtr linku internetowego:

<intent-filter>
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

  <data android:scheme="http" />
  <data android:host="myownpersonaldomain.com" />
</intent-filter>

Linki aplikacji na Androida (dostępne na urządzeniach z Androidem w wersji 6.0 (poziom interfejsu API 23) i nowszych) to linki internetowe korzystające ze schematów HTTP i HTTPS oraz zawierające atrybut autoVerify. Ten atrybut umożliwia aplikacji oznaczenie siebie jako domyślnego modułu obsługi danego typu linku. Gdy użytkownik kliknie link aplikacji na Androida, aplikacja otworzy się od razu, jeśli jest zainstalowana – nie pojawi się okno wyboru aplikacji.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Twoja aplikacja była domyślnym modułem obsługi, może zmienić to działanie w ustawieniach aplikacji.

Poniższy fragment kodu zawiera przykładowy filtr Link aplikacji na Androida:

<intent-filter android:autoVerify="true">
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

  <data android:scheme="http" />
  <data android:scheme="https" />

  <data android:host="myownpersonaldomain.com" />
</intent-filter>

Linki aplikacji na Androida zapewniają następujące korzyści:

 • Bezpieczne i precyzyjne: linki aplikacji na Androida używają adresów URL HTTP, które prowadzą do Twojej domeny witryny, więc żadna inna aplikacja nie może użyć Twoich linków. Jednym z wymagań dotyczących linków aplikacji na Androida jest potwierdzenie własności domeny za pomocą jednej z naszych metod powiązania witryny.
 • Komfort użytkowników: linki aplikacji na Androida korzystają z jednego adresu URL HTTP dla tych samych treści w witrynie i aplikacji. Użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanej aplikacji, przechodzą po prostu do Twojej witryny, a nie do aplikacji – bez błędów 404 czy błędów.
 • Obsługa aplikacji błyskawicznych na Androida: dzięki aplikacjom błyskawicznym na Androida użytkownicy mogą uruchamiać Twoją aplikację na Androida bez jej instalowania. Aby dodać obsługę aplikacji błyskawicznej do aplikacji na Androida, skonfiguruj linki aplikacji na Androida i wejdź na g.co/InstantApps.
 • Angażowanie użytkowników w wyszukiwarce Google: użytkownicy otwierają określone treści bezpośrednio w Twojej aplikacji, klikając adres URL w Google w przeglądarce mobilnej, aplikacji Google, podczas wyszukiwania zawartości ekranu na urządzeniu z Androidem lub za pomocą Asystenta Google.

Aby utworzyć linki aplikacji na Androida, wykonaj te czynności:

 1. Utwórz precyzyjne linki do określonych treści w aplikacji: w pliku manifestu aplikacji utwórz filtry intencji dla identyfikatorów URI witryny i skonfiguruj aplikację tak, aby wykorzystywała dane z intencji do kierowania użytkowników do odpowiednich treści w aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie precyzyjnych linków do treści aplikacji.
 2. Dodaj weryfikację precyzyjnych linków:skonfiguruj aplikację, aby prosiła o weryfikację linków do aplikacji. Następnie opublikuj w swoich witrynach plik JSON protokołu Digital Asset Links, aby potwierdzić własność w Google Search Console. Więcej informacji znajdziesz w artykule Weryfikowanie linków aplikacji.

Jako alternatywę dla dokumentacji, do której link zamieszczamy powyżej, możesz użyć Asystenta linków aplikacji na Androida w Android Studio, które przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki wymagane do utworzenia linków aplikacji na Androida.

Więcej informacji znajdziesz w tych materiałach:

Weryfikowanie linków aplikacji na Androida i zarządzanie nimi

Precyzyjnymi linkami możesz zarządzać i weryfikować je w Konsoli Play. Po przesłaniu aplikacji w panelu (w sekcji Rozwój > Precyzyjne linki) zobaczysz przegląd precyzyjnych linków i błędów konfiguracji.

Rysunek 3. Panel precyzyjnych linków w Konsoli Play

Panel zawiera te sekcje:

 • Najważniejsze informacje o ogólnej konfiguracji precyzyjnych linków
 • Wszystkie domeny zadeklarowane w pliku manifestu
 • Linki internetowe pogrupowane według ścieżki
 • Linki ze schematami niestandardowymi
Każda z tych sekcji zawiera stan precyzyjnych linków oraz informacje o sposobie ich naprawienia w przypadku błędu.

Więcej informacji o panelu znajdziesz w tym przewodniku.