Thiết bị CameraX

CameraX được hỗ trợ trên hầu hết các thiết bị Android chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên. Bảng sau đây liệt kê các thiết bị được kiểm thử trong phòng kiểm thử của chúng tôi, cùng với khả năng sử dụng tiện ích của nhà cung cấp CameraX. Một số tiện ích được liệt kê có thể phụ thuộc vào các cấp độ API hoặc SKU cụ thể mà nhà sản xuất quy định. Để xem một thiết bị cụ thể có hỗ trợ tiện ích hay không, hãy sử dụng mã mẫu CameraXBasic trên GitHub.

Để tìm hiểu xem một thiết bị cụ thể đang được kiểm thử hay có hỗ trợ tiện ích của nhà cung cấp, hãy sử dụng trường bộ lọc.

Nhà sản xuất Tên thiết bị Phòng kiểm thử CameraX Hỗ trợ tiện ích
BLUStudio X10
GoogleNexus 5
GooglePixel
GooglePixel 2
GooglePixel 3
GooglePixel 4
GooglePixel 4a
GooglePixel 4a (5G)
GooglePixel 5
GooglePixel 5a
GooglePixel 6
HuaweiHonor 10
HuaweiMate 10 lite
HuaweiMate 20
HuaweiP Smart
HuaweiP20 lite
HuaweiY7 (2019)
HuaweiY7 (2019)
InfinixPhát Hot 10
ItelL6006
ItelW6004
LGEK10
LGEK10 (2017)
MotorolaC
Motorolae(4)
Motorolae(5) play
Motorolag(3)
Motorolag(4)
Motorolag(5)
Motorolag(6)
Motorolag(7)
Motorolag(7) play
motog(20)
NokiaNokia1
NokiaNokia1.3
NokiaNokia1.4
OnePlusOnePlus 3T
OnePlusOnePlus 5
OppoA12
OppoA15
OppoA15s
OppoA1k
OppoA31
OppoA37f
OppoA3s
OppoA5
OppoA53
OppoA71k
OppoAX5s
OppoF1s
OppoF9
RealmeC2
RealmeC11
Redmi7
Redmi8
Redmi9
Redmi9A
Redmi9C
RedmiNote 7
RedmiNote 8
RedmiNote 8 Pro
RedmiNote 9
RedmiNote 9S
RedmiNote 9 Pro
RedmiNote 10
SamsungGalaxy A01 Core
SamsungGalaxy A01
SamsungGalaxy A03s
SamsungGalaxy A10
SamsungGalaxy A10s
SamsungGalaxy A11
SamsungGalaxy A12
SamsungGalaxy A2 Core
SamsungGalaxy A20
SamsungGalaxy A20e
SamsungGalaxy A20s
SamsungGalaxy A21s
SamsungGalaxy A22 5G
SamsungGalaxy A30s
SamsungGalaxy A32
SamsungGalaxy A40
SamsungGalaxy A5
SamsungGalaxy A50
SamsungGalaxy A51
SamsungGalaxy A51 5G
SamsungGalaxy A52s
SamsungGalaxy A7
SamsungGalaxy A71
SamsungGalaxy A71 5G
SamsungGalaxy A80
SamsungGalaxy Grand Prime Plus
SamsungGalaxy J1 mini
SamsungGalaxy J1 Ace
SamsungGalaxy J2
SamsungGalaxy J2 (Nam Phi)
SamsungGalaxy J2 Core
SamsungGalaxy J2 Core (Mỹ Latinh)
SamsungGalaxy J3 (AT&T)
SamsungGalaxy J3 (EMEA 2016)
SamsungGalaxy J3 (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy J4+
SamsungGalaxy J5 (Châu Âu)
SamsungGalaxy J5 (2017)
SamsungGalaxy J5 Prime (Mỹ Latinh)
SamsungGalaxy J6
SamsungGalaxy J7
SamsungGalaxy J7 (2016)
SamsungGalaxy J7 (Mỹ Latinh 2016)
SamsungGalaxy J7 Neo
SamsungGalaxy J7 Prime
SamsungGalaxy M11
SamsungGalaxy M31
SamsungGalaxy S5
SamsungGalaxy S6
SamsungGalaxy S7
SamsungGalaxy S7 (Verizon)
SamsungGalaxy S7 Edge
SamsungGalaxy S7 Edge (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy S8
SamsungGalaxy S8+
SamsungGalaxy S8+ (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy S9
SamsungGalaxy S9 (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy S9+ (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy S10
SamsungGalaxy S10 5G
SamsungGalaxy S10 Lite
SamsungGalaxy S10e
SamsungGalaxy S10+
SamsungGalaxy S10+ (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy S20 5G
SamsungGalaxy S20+ 5G
SamsungGalaxy S20 Ultra 5G
SamsungGalaxy S20 Ultra 5G (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy S21 5G (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy S22 Ultra 5G (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy Note8 (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy Note10
SamsungGalaxy Note10 (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy Note10 5G
SamsungGalaxy Note10 Lite
SamsungGalaxy Note10+
SamsungGalaxy Note10+ 5G
SamsungGalaxy Note20 5G
SamsungGalaxy Note20 Ultra 5G
SamsungGalaxy Note20 Ultra 5G (Hoa Kỳ)
SamsungGalaxy Fold
SamsungGalaxy Fold 5G
SamsungGalaxy Z Fold2 5G
SamsungGalaxy Z Fold3 5G
SamsungGalaxy Z Flip
SamsungGalaxy Z Flip 5G
SamsungGalaxy Z Flip3 (Hoa Kỳ)
TecnoKB8
TecnoKE5
TinnoWiko Y62
UnimaxU683CL
UnimaxU693CL
VivoY11
VivoY12
VivoY21T
VivoY55s
VivoY75
VivoY91i
XiaomiMi A1
XiaomiRedmi 4A
XiaomiRedmi 4X
XiaomiRedmi 5A
XiaomiRedmi 6A
XiaomiRedmi Note 4
XiaomiRedmi Note 5
ZTEBlade V20 Smart