bluetooth

  
Sử dụng các tính năng Bluetooth của nền tảng Android với API có khả năng tương thích ngược.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 29 tháng 11 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha02

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Bluetooth, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  
  implementation "androidx.bluetooth:bluetooth:1.0.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
  
  implementation("androidx.bluetooth:bluetooth:1.0.0-alpha02")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.bluetooth:bluetooth:1.0.0-alpha02androidx.bluetooth:bluetooth-testing:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giảm minSdkVersion xuống 21

Các thay đổi về API

 • GattServerConnectFlow#updateServices trở thành hàm tạm ngưng (I0237d)
 • Thay đổi AdvertiseParams.durationMillis thành Dài (If6771)
 • Chuyển đổi openGattServer thành Flow (Icef54)
 • Gửi ScanException khi quét không thành công và đặt trình quét thành setLegacy(false) theo mặc định (Ib337c)
 • Gửi AdvertiseException vào quảng cáo không thành công (I0e691)
 • Thêm trường hợp ngoại lệ chung về Bluetooth cần phát hiện (I0130d)
 • Chuyển đổi quảng cáo thành Flow và thay đổi thời lượng tối đa (I32fd8)
 • Thêm serviceDataserviceSolicitationUuids vào ScanResult (I6d7f0)
 • Thay đổi durationMillis từ Dài thành Thời lượng (I89d49)
 • Thêm kịch bản và periodicAdvertisingInterval vào ScanResult (I60b51)
 • Thêm serviceSolicitationUuidsolicitationUuidMask vào ScanFilter (Ic2206)
 • Thêm GattServerSessionScope#subscribedCharacteristics (I0edab)
 • Thêm serviceSolicitationUuids vào AdvertiseParams (Ic9aa7)
 • Thay đổi AdvertiseParams.durationMillis từ Int thành Long (I6873f)
 • GattServerSessionScope#notify không trả về nhưng sẽ gửi một trường hợp ngoại lệ nếu bị lỗi (Ifc26f)

Sửa lỗi

 • Chức năng quét trích xuất (I4d43f)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.bluetooth:bluetooth:1.0.0-alpha01androidx.bluetooth:bluetooth-testing:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đây là bản phát hành đầu tiên của API Bluetooth AndroidX cung cấp một nền tảng API Kotlin bao gồm quảng cáo và quét Bluetooth LE, cũng như các trường hợp sử dụng ứng dụng khách và máy chủ GATT. Giải pháp này cung cấp nền tảng API tối thiểu, mô hình luồng rõ ràng với các hoạt động không đồng bộ và đồng bộ hoá, đồng thời đảm bảo tất cả phương thức đều được thực thi và cung cấp kết quả.