Concurrent

  
Di chuyển các tác vụ ra khỏi luồng chính bằng coroutine và tận dụng ListenableFuture.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 12 tháng 6 năm 2024 1.2.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Futures, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0"

  // Kotlin
  implementation "androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0")

  // Kotlin
  implementation("androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc cho bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 29/5/2024

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0-rc01androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0-beta01androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0-alpha03androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi xử lý lỗi khi tác vụ SuspendToFutureAdapter trả về một ngoại lệ. (b/327629504)

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0-alpha02androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm SuspendToFutureAdapter để viết cầu nối ListenableFuture có thể tạm ngưng (Ia8a66)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.2.0-alpha01androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • ResolvableFuture hiện có những chú giải mang tính chất rỗng phù hợp trên phương thức. (I2339f, b/236474470)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

androidx.concurrent:concurrent-futures:1.1.0androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.1.0 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

 • 1.1.0 giới thiệu các tiện ích mở rộng Kotlin giúp chuyển đổi giữa ListenableFuture và các Coroutine của Kotlin, hiện đã có trong androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.1.0. Cấu phần phần mềm này được tạo để dùng với com.google.guava:listenablefuture thay vì thư viện Guava đầy đủ. Đây là một cấu phần thay thế nhẹ cho Guava chỉ chứa ListenableFuture. Đối với người dùng của thư viện Guava đầy đủ, bạn nên sử dụng các tiện ích mở rộng chính thức ListenableFuture từ kotlinx.coroutines.kotlinx-coroutines-guava.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

androidx.concurrent:concurrent-futures:1.1.0-rc01androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

androidx.concurrent:concurrent-futures:1.1.0-beta01androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.1.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.1.0-alpha01androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau. Đây là bản phát hành đầu tiên của androidx.concurrent:concurrent-futures-ktx.

Tính năng mới

 • Các tiện ích mở rộng Kotlin giúp chuyển đổi giữa ListenableFuture và các Coroutine của Kotlin hiện đã có trong concurrent-futures-ktx. Cấu phần phần mềm này được tạo để dùng với com.google.guava:listenablefuture thay vì thư viện Guava đầy đủ. Đây là một cấu phần thay thế nhẹ cho Guava chỉ chứa ListenableFuture. Đối với người dùng của thư viện Guava đầy đủ, bạn nên sử dụng các tiện ích mở rộng chính thức ListenableFuture từ kotlinx.coroutines.kotlinx-coroutines-guava.

Thay đổi về API

 • Thêm một tiện ích mở rộng ListenableFuture.await() đang tạm ngưng chuyển đổi ListenableFuture thành Kotlin Coroutine

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng quan trọng của phiên bản 1.0.0

androidx.concurrent:concurrent-futures:1.0.0 cung cấp lớp CallbackToFutureAdapter, một tiện ích tối giản cho phép bao gói mã dựa trên lệnh gọi lại và trả về các phiên bản của ListenableFuture. Tính năng này hữu ích cho các thư viện muốn hiển thị các thao tác không đồng bộ trong các API của Java theo cách thanh lịch hơn so với các lệnh gọi lại tuỳ chỉnh, nhưng không thực hiện đủ hoạt động tải nặng nhiều luồng để đưa phần phụ thuộc vào guava hoặc rx Java đầy đủ do lo ngại về kích thước thư viện.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

androidx.concurrent:concurrent-futures:1.0.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Concurrent-ListenableFuture Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 30 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-listenablefuture:1.0.0-beta01androidx.concurrent:concurrent-listenablefuture-callback:1.0.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Các thư viện này cung cấp chức năng tương đương độc lập với giao diện ListenableFuture của Guava và bộ chuyển đổi để chuyển đổi lệnh gọi lại.

Cấu phần phần mềm androidx.concurrent:concurrent-futures được phát hành trước đây (cung cấp một bộ chuyển đổi tương tự và bao gồm cấu phần phần mềm com.google.guava:listenablefuture) có thể gặp sự cố đối với những nhà phát triển sử dụng chuỗi công cụ -- chẳng hạn như trình bổ trợ Android cho Gradle 3.4.0 – có khả năng so khớp độ phân giải phần phụ thuộc nghiêm ngặt. Các nhà phát triển không dựa vào thư viện Guava đầy đủ nên chuyển sang androidx.concurrent:concurrent-listenablefuture-callback.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures:1.0.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

 • ResolvableFutureAbstractResolvableFuture đã bị ẩn khỏi API công khai để thay bằng CallbackToFutureAdapter cung cấp API an toàn hơn.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

Phát hành androidx.concurrent:concurrent-futures 1.0.0-alpha03.

Tính năng mới

 • Giới thiệu CallbackToFutureAdapter. Đây là một API mới, an toàn hơn để gói một API dựa trên lệnh gọi lại vào ListenableFuture. Ưu tiên sử dụng API này hơn ResolvableFuture.