privacysandbox ads

  
Thư viện này cho phép tích hợp với Privacy Preserving API (API Bảo đảm quyền riêng tư) thuộc Hộp cát về quyền riêng tư trên Android.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 14 tháng 5 năm 2024 - - 1.1.0-beta07 -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-ads, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
 
  implementation "androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta07"
  
  implementation "androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta07"
 
}

Kotlin

dependencies {

  implementation("androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta07")

  implementation "androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta07"
  
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0-beta07

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta07androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta07. Phiên bản 1.1.0-beta07 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • GetTopics hiện hỗ trợ phản hồi được mã hoá trong GetTopicsResponse.

Các thay đổi về API

 • Thêm EncryptedTopic vào lớp GetTopicResponse. (Iab362)

Phiên bản 1.1.0-beta06

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta06androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta06. Phiên bản 1.1.0-beta06 bao gồm các thay đổi sau.

Lưu ý

 • Kể từ bản phát hành privacysandbox-ads jetpack 1.1.0-beta06, tất cả thiết bị Android R hỗ trợ cờ sẽ có thể truy cập PPAPI. Đối với bất kỳ trường hợp sử dụng nào không hỗ trợ Android R, cần có thêm biện pháp bảo vệ bên trong mã bằng cách sử dụng mã privacysandbox-ads jetpack.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ khả năng tương thích ngược cho Android R.

Phiên bản 1.1.0-beta05

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta05androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta05. Phiên bản 1.1.0-beta05 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thêm tính năng phát hiện lỗi khi không tìm thấy định nghĩa lớp trên các thiết bị Android S do thiếu thẻ using-library trong tệp kê khai.

Phiên bản 1.1.0-beta04

Ngày 24 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta04androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta04. Phiên bản 1.1.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API mới để hỗ trợ tính năng báo cáo sự kiện của người dùng sau phiên đấu giá
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho tính năng lọc Giới hạn tần suất cho quảng cáo tiếp thị lại
 • Hỗ trợ tính năng uỷ quyền Tham gia đối tượng tuỳ chỉnh
 • Hỗ trợ cắt bớt chuỗi dàn xếp kiểu thác nước
 • Hỗ trợ phiên đấu giá được bảo vệ trên các máy chủ đặt giá thầu và phiên đấu giá

Các thay đổi về API

 • Ra mắt API thử nghiệm AdSelectionManager::selectAds(AdSelectionFromOutcomesConfig) (I86cd2)
 • Ra mắt API thử nghiệm ReportEventRequest::inputEvent (Ib94f3)
 • Đặt ReportImpressionRequest::adSelectionConfig ở chế độ không bắt buộc (Ief280)
 • Ra mắt các API thử nghiệm AdSelectionManager::getAdSelectionDataAdSelectionManager::persistAdSelectionResultUnified (Ie4d0e)
 • Ra mắt API thử nghiệm CustomAudienceManager::fetchAndJoinCustomAudience (I09152)
 • Ra mắt API thử nghiệm AdSelectionManager::reportEvent (I0d7dc)
 • Ra mắt API thử nghiệm AdSelectionManager::updateAdCounterHistogram và thay đổi AdData để chỉ ra một loạt AdFilters (I87b83)

Sửa lỗi

 • URI đầu vào hiện đã được so khớp trên một trang web/nguồn gốc dùng chung thay vì yêu cầu tên máy chủ lưu trữ trùng khớp chính xác.
 • Khắc phục lỗi kiểm thử không thành công do thiếu giao thức HTTPS (d573058)
 • Khắc phục vấn đề thiếu giao thức HTTPS trong URL web (cecdcb8)
 • Thêm chú giải gửi vào các API đo lường (2dba359)

Phiên bản 1.1.0-beta03

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta03androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta03. Phiên bản 1.1.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ khả năng tương thích ngược cho Android S.

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta02androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta02. Phiên bản 1.1.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá tuỳ chọn kiểm tra phiên bản T+ khỏi các lớp yêu cầu đo lường. Ứng dụng không cần kiểm tra phiên bản nền tảng T+ ở phía họ để truy cập vào các lớp yêu cầu MeasurementManager của privacysandbox. MeasurementManager sẽ rỗng khi hành vi mới. (Ieb105)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-beta01androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.1.0-alpha01androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Giới thiệu danh sách registerSource (Iae92f)
 • Xoá việc sử dụng API isAtLeastU() thử nghiệm (Ie9117, b/289269026)

Sửa lỗi

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-beta05

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta05androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta05. Phiên bản 1.0.0-beta05 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thêm một tuỳ chọn kiểm tra tiện ích sdk 5 vào TopicsManager
 • Đưa phần phụ thuộc coroutine Kotlin lên 1.7.1 để ngăn lỗi bản dựng lớp trùng lặp trong gradle

Phiên bản 1.0.0-beta04

Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta04androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta04. Phiên bản 1.0.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Giải quyết vấn đề tắc nghẽn khi API đo lường dịch vụ quảng cáo được phương thức gọi gọi trên luồng chính. (I65361)

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta03androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bật Preview API cho Topics.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta02androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Bật các API MeasurementManager cho Tiện ích SDK phiên bản 5 trở lên.
 • Tắt các API MeasurementManager cho Tiện ích SDK phiên bản 4 trở xuống.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta01androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi đáng kể nào. Phiên bản 1.0.0-beta01 được phát hành từ một nhánh nội bộ.

Thay đổi về hành vi

 • Tính năng Báo cáo phân bổ đã bị tắt và không dùng được trong bản phát hành này.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-alpha01androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 được phát hành từ một nhánh nội bộ.

 • Đây là thư viện Jetpack mới cho phép tích hợp với Privacy Preserving API (API Bảo đảm quyền riêng tư) của Hộp cát về quyền riêng tư (Chủ đề, FLEDGEBáo cáo phân bổ).
 • Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư) của Jetpack có thể dùng để thay thế cho các API Hộp cát về quyền riêng tư được cung cấp trong SDK phần mở rộng 4.