Thúc đẩy cài đặt từ các liên kết được chia sẻ, Google Tìm kiếm, web di động và YouTube

Sử dụng các tính năng được Google, Firebase và YouTube cung cấp để mang lại cho người dùng cơ hội cài đặt ứng dụng của bạn khi họ điều hướng trên web.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Bạn có thể làm cho ứng dụng của mình dễ phát hiện hơn bằng cách mang lại cho người dùng cơ hội cài đặt ứng dụng đó trong khi thực hiện các hoạt động thông thường trên web, chẳng hạn như tìm kiếm, duyệt trang web của bạn, nhấp vào liên kết được chia sẻ và xem video. Bằng cách đó, bạn không phải chỉ dựa vào việc khuyến khích người dùng truy cập Cửa hàng Play để cài đặt ứng dụng của bạn.

Cách thực hiện

  • Thúc đẩy cài đặt từ Google Tìm kiếm. Lập chỉ mục ứng dụng Firebase nhận nội dung ứng dụng của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google. Nếu người dùng không có ứng dụng của bạn, nhấp vào các liên kết tìm kiếm sẽ kích hoạt thẻ cài đặt.
  • Thúc đẩy cài đặt từ liên kết được chia sẻ. Khi người dùng mới nhấp vào liên kết được tạo bằng Liên kết động Firebase trên thiết bị Android, họ sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng của bạn. Sau khi cài đặt, họ sẽ được liên kết sâu vào ứng dụng của bạn, trực tiếp với nội dung được quảng cáo.
  • Thúc đẩy cài đặt từ trang web dành cho thiết bị di động của bạn. Thêm biểu ngữ cài đặt ứng dụng gốc vào trang web dành cho thiết bị di động của bạn và Google Chrome sẽ tự động nhắc các khách truy cập thường xuyên hơn cài đặt ứng dụng của bạn.
  • Thúc đẩy cài đặt khi người dùng đăng nhập vào trang web của bạn. Bằng cách thêm nút Đăng nhập bằng Google vào trang web của bạn, bạn có thể tự động nhắc người dùng cài đặt ứng dụng Android của bạn qua mạng không dây vào thiết bị Android của họ.
  • Thúc đẩy cài đặt từ video. Sử dụng thẻ YouTube để thêm liên kết tới ứng dụng hoặc trò chơi của bạn vào các phần có liên quan của video trên YouTube của bạn.