Yukarı işlemi ekleyin

Kullanıcıların uygulamanızın ana ekranına geri dönebilmek için kolay bir yola ihtiyacı vardır. Bunu yapmak için ana etkinlik dışındaki tüm etkinlikler için uygulama çubuğunda bir yukarı düğmesi sağlayın. Kullanıcı Yukarı düğmesini seçtiğinde, uygulama ebeveyn etkinliğine gider.

Bu sayfada, Jetpack Gezinme bileşenini kullanarak uygulama çubuğuna nasıl Yukarı düğmesi ekleyeceğiniz gösterilmektedir. Daha ayrıntılı bir açıklama için NavigationUI ile kullanıcı arayüzü bileşenlerini güncelleme bölümüne bakın.

Uygulama çubuğunuzu yapılandırma

Uygulama çubuğunuzu AppBarConfiguration kullanarak yapılandırın. Uygulama çubuğunu, AppBarConfiguration üzerinden üst düzey varış noktalarınız hakkında bilgilendirebilirsiniz. Gezinme çekmecesi yapılandırılmışsa üst düzey hedeflerdeki uygulama çubuğunda çekmece menü simgesi görüntülenir. Gezinme çekmecesi yapılandırılmadıysa gezinme düğmesi üst düzey hedeflerde gizlenir.

Her iki durumda da Yukarı düğmesi diğer tüm hedeflerde görüntülenir. Yukarı düğmesine basıldığında navigateUp() çağrılır.

Aşağıdaki örnekte, AppBarConfiguration kullanarak uygulama çubuğunun nasıl yapılandırılacağı gösterilmektedir:

Kotlin

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  ...
  val navController = findNavController(R.id.nav_host_fragment_activity_main)
  
  val appBarConfiguration = AppBarConfiguration(
    setOf(
      R.id.navigation_home, R.id.navigation_dashboard, R.id.navigation_notifications
    )
  )
  binding.myToolbar.setupWithNavController(navController, appBarConfiguration)
 }
 

Java

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   ...
   NavController navController = Navigation.findNavController(this, R.id.nav_host_fragment_activity_main);

   AppBarConfiguration appBarConfiguration = new AppBarConfiguration.Builder(
       R.id.navigation_home, R.id.navigation_dashboard, R.id.navigation_notifications)
       .build();
   NavigationUI.setupWithNavController(binding.myToolbar, navController, appBarConfiguration);
 }