Düzen güncellemelerini otomatik olarak canlandırma

Android, düzeni değiştirdiğinizde çalışan önceden yüklenmiş bir animasyon sunar. Android sistemine bu düzen değişikliklerini canlandırmasını bildirmek için düzende bir özellik ayarlayın, ardından sistem varsayılan animasyonlarını sizin için yürütür.

Bir listeye öğeler eklerken varsayılan düzen animasyonu aşağıdaki gibi görünür:

Şekil 1. Düzen animasyonu.
 

Düzeni oluşturma

Etkinliğinizin düzen XML dosyasında, animasyonları etkinleştirmek istediğiniz düzen için android:animateLayoutChanges özelliğini true olarak ayarlayın:

<LinearLayout android:id="@+id/container"
  android:animateLayoutChanges="true"
  ...
/>

Düzende öğe ekleme, mevcut öğeleri güncelleme veya kaldırma

Düzende öğe eklediğinizde, kaldırdığınızda veya güncellediğinizde öğeler otomatik olarak canlandırılır:

Kotlin

lateinit var containerView: ViewGroup
...
private fun addItem() {
  val newView: View = ...

  containerView.addView(newView, 0)
}

Java

private ViewGroup containerView;
...
private void addItem() {
  View newView;
  ...
  containerView.addView(newView, 0);
}