Farklı Android sürümlerinde denetleyicileri destekleme

Oyununuzda oyun denetleyicilerini destekliyorsanız oyununuzun, Android'in farklı sürümlerini çalıştıran cihazlarda denetleyicilere tutarlı bir şekilde yanıt verdiğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu sayede oyununuz daha geniş bir kitleye ulaşabilir ve oyuncularınız Android cihazlarını değiştirse veya yükseltse bile kumandalarıyla sorunsuz bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabilir.

Bu derste, Android 4.1 ve sonraki sürümlerdeki API'lerin geriye dönük uyumlu olarak nasıl kullanılacağını ve oyununuzun Android 3.1 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda aşağıdaki özellikleri desteklemesini nasıl sağlayacağınızı öğrenebilirsiniz:

 • Oyun, yeni bir oyun kumandası eklenip eklenmediğini, değiştirildiğini veya kaldırıldığını algılayabilir.
 • Oyun, oyun kumandasının özelliklerini sorgulayabilir.
 • Oyun, oyun kumandasından gelen hareket etkinliklerini tanıyabilir.

Bu dersteki örnekler, yukarıdan indirilmeye hazır olan örnek ControllerSample.zip tarafından sağlanan referans uygulamasına dayanır. Bu örnekte, Android'in farklı sürümlerini desteklemek için InputManagerCompat arayüzünün nasıl uygulanacağı gösterilmektedir. Örneği derlemek için Android 4.1 (API düzeyi 16) veya sonraki bir sürümü kullanmanız gerekir. Örnek uygulama derlendikten sonra, derleme hedefi olarak Android 3.1 (API düzeyi 12) veya sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlarda çalışır.

Oyun denetleyicisi desteği için API'leri soyutlamaya hazırlanma

Android 3.1 (API düzeyi 12) çalıştıran cihazlarda oyun kumandasının bağlantı durumunun değişip değişmediğini belirleyebilmek istediğinizi varsayalım. Ancak API'ler yalnızca Android 4.1 (API düzeyi 16) ve sonraki sürümlerde kullanılabildiğinden, Android 4.1 ve sonraki sürümleri destekleyen bir uygulama, Android 3.1'den Android 4.0'a kadar olan sürümleri destekleyen bir yedek mekanizma sağlamanız gerekir.

Hangi özelliklerin eski sürümlerde böyle bir yedek mekanizmasının gerekli olduğunu belirlemenize yardımcı olmak amacıyla, Android 3.1 (API düzeyi 12) ve 4.1 (API düzeyi 16) arasında oyun kumandası desteğinin farklılıkları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Farklı Android sürümlerinde oyun kumandası desteği API'leri kullanılabilir.

Kumanda Bilgileri Denetleyici API'sı API düzeyi 12 API düzeyi 16
Cihaz Tanımlama getInputDeviceIds()  
getInputDevice()  
getVibrator()  
SOURCE_JOYSTICK
SOURCE_GAMEPAD
Bağlantı Durumu onInputDeviceAdded()  
onInputDeviceChanged()  
onInputDeviceRemoved()  
Giriş Etkinliği Tanımlaması D-pad basın ( KEYCODE_DPAD_UP, KEYCODE_DPAD_DOWN, KEYCODE_DPAD_LEFT, KEYCODE_DPAD_RIGHT, KEYCODE_DPAD_CENTER)
Oyun kumandası düğmesine basma ( BUTTON_A, BUTTON_B, BUTTON_THUMBL, BUTTON_THUMBR, BUTTON_SELECT, BUTTON_START, BUTTON_R1, BUTTON_L1, BUTTON_R2, BUTTON_L2)
Kontrol çubuğu ve şapka geçişi ( AXIS_X, AXIS_Y, AXIS_Z, AXIS_RZ, AXIS_HAT_X, AXIS_HAT_Y)
Analog tetikleyiciye basma ( AXIS_LTRIGGER, AXIS_RTRIGGER)

Platformlar genelinde çalışan, sürüme duyarlı oyun kumandası desteği oluşturmak için soyutlamadan yararlanabilirsiniz. Bu yaklaşım aşağıdaki adımları içerir:

 1. Oyununuzun gerektirdiği oyun denetleyicisi özelliklerinin uygulanmasını soyutlayan bir ara Java arayüzü tanımlayın.
 2. Android 4.1 ve sonraki sürümlerde API'leri kullanan arayüzünüzün bir proxy uygulamasını oluşturun.
 3. Arayüzünüzün Android 3.1 ile Android 4.0 arasındaki sürümler arasında mevcut API'leri kullanan özel bir uygulamasını oluşturun.
 4. Çalışma zamanında bu uygulamalar arasında geçiş yapma mantığını oluşturun ve oyununuzda arayüzü kullanmaya başlayın.

Uygulamaların farklı Android sürümlerinde geriye dönük uyumlu şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla soyutlamanın nasıl kullanılabileceği hakkında genel bir bakış için Geriye Doğru Uyumlu Kullanıcı Arayüzü Oluşturma bölümüne bakın.

Geriye dönük uyumluluk için arayüz ekleme

Geriye dönük uyumluluk sağlamak için özel bir arayüz oluşturup sürüme özgü uygulamalar ekleyebilirsiniz. Bu yaklaşımın avantajlarından biri, oyun kumandalarını destekleyen Android 4.1 (API seviyesi 16) herkese açık arayüzleri yansıtmanıza imkan tanımasıdır.

Kotlin

// The InputManagerCompat interface is a reference example.
// The full code is provided in the ControllerSample.zip sample.
interface InputManagerCompat {
  val inputDeviceIds: IntArray
  fun getInputDevice(id: Int): InputDevice

  fun registerInputDeviceListener(
      listener: InputManager.InputDeviceListener,
      handler: Handler?
  )

  fun unregisterInputDeviceListener(listener:InputManager.InputDeviceListener)

  fun onGenericMotionEvent(event: MotionEvent)

  fun onPause()
  fun onResume()

  interface InputDeviceListener {
    fun onInputDeviceAdded(deviceId: Int)
    fun onInputDeviceChanged(deviceId: Int)
    fun onInputDeviceRemoved(deviceId: Int)
  }
}

Java

// The InputManagerCompat interface is a reference example.
// The full code is provided in the ControllerSample.zip sample.
public interface InputManagerCompat {
  ...
  public InputDevice getInputDevice(int id);
  public int[] getInputDeviceIds();

  public void registerInputDeviceListener(
      InputManagerCompat.InputDeviceListener listener,
      Handler handler);
  public void unregisterInputDeviceListener(
      InputManagerCompat.InputDeviceListener listener);

  public void onGenericMotionEvent(MotionEvent event);

  public void onPause();
  public void onResume();

  public interface InputDeviceListener {
    void onInputDeviceAdded(int deviceId);
    void onInputDeviceChanged(int deviceId);
    void onInputDeviceRemoved(int deviceId);
  }
  ...
}

InputManagerCompat arayüzü aşağıdaki yöntemleri sağlar:

getInputDevice()
Yansıtma getInputDevice(). Oyun kumandasının özelliklerini temsil eden InputDevice nesnesini elde eder.
getInputDeviceIds()
Yansıtma getInputDeviceIds(). Her biri farklı bir giriş cihazının kimliği olan bir tam sayı dizisi döndürür. Bu, birden fazla oyuncuyu destekleyen bir oyun oluşturuyorsanız ve bağlı kaç denetleyicinin bağlı olduğunu tespit etmek istiyorsanız yararlı olur.
registerInputDeviceListener()
Yansıtma registerInputDeviceListener(). Yeni bir cihaz eklendiğinde, değiştirildiğinde veya kaldırıldığında bildirim almak için kaydolmanızı sağlar.
unregisterInputDeviceListener()
Yansıtma unregisterInputDeviceListener(). Giriş cihazı dinleyicisinin kaydını iptal eder.
onGenericMotionEvent()
Yansıtma onGenericMotionEvent(). Oyununuzun, kontrol çubuğu hareketleri ve analog tetikleyici basmaları gibi etkinlikleri temsil eden MotionEvent nesneleri ve eksen değerlerini engelleyip işlemesini sağlar.
onPause()
Ana etkinlik duraklatıldığında veya oyunda odak kalmadığında oyun kumandası etkinlikleri için yoklamayı durdurur.
onResume()
Ana etkinlik devam ettirildiğinde veya oyun başlatılıp ön planda çalıştığında oyun denetleyicisi etkinlikleri için yoklamaya başlar.
InputDeviceListener
InputManager.InputDeviceListener arayüzünü yansıtır. Oyun kumandası eklendiğinde, değiştirildiğinde veya kaldırıldığında bunu size bildirir.

Ardından, InputManagerCompat için farklı platform sürümlerinde çalışan uygulamalar oluşturun. Oyununuz Android 4.1 veya sonraki bir sürümde çalışıyorsa ve bir InputManagerCompat yöntemini çağırıyorsa proxy uygulaması, InputManager içindeki eşdeğer yöntemi çağırır. Ancak oyununuz, Android 4.0'a kadar Android 3.1 ve 4.0 arasındaki sürümlerde çalışıyorsa özel uygulama, yalnızca Android 3.1'den sonra kullanıma sunulan API'leri kullanarak InputManagerCompat yöntemlerine yapılan çağrıları işler. Çalışma zamanında hangi sürüme özgü uygulamanın kullanıldığına bakılmaksızın, uygulama, çağrı sonuçlarını şeffaf bir şekilde oyuna geri aktarır.

Şekil 1. Arayüz ve sürüme özgü uygulamaların sınıf diyagramı.

Arayüzü Android 4.1 ve sonraki sürümlere uygulayın

InputManagerCompatV16, proxy yönteminin gerçek bir InputManager ve InputManager.InputDeviceListener öğesine çağırdığı InputManagerCompat arayüzünün bir uygulamasıdır. InputManager, Context sisteminden elde edilir.

Kotlin

// The InputManagerCompatV16 class is a reference implementation.
// The full code is provided in the ControllerSample.zip sample.
public class InputManagerV16(
    context: Context,
    private val inputManager: InputManager =
      context.getSystemService(Context.INPUT_SERVICE) as InputManager,
    private val listeners:
      MutableMap<InputManager.InputDeviceListener, V16InputDeviceListener> = mutableMapOf()
) : InputManagerCompat {
  override val inputDeviceIds: IntArray = inputManager.inputDeviceIds

  override fun getInputDevice(id: Int): InputDevice = inputManager.getInputDevice(id)

  override fun registerInputDeviceListener(
      listener: InputManager.InputDeviceListener,
      handler: Handler?
  ) {
    V16InputDeviceListener(listener).also { v16listener ->
      inputManager.registerInputDeviceListener(v16listener, handler)
      listeners += listener to v16listener
    }
  }

  // Do the same for unregistering an input device listener
  ...

  override fun onGenericMotionEvent(event: MotionEvent) {
    // unused in V16
  }

  override fun onPause() {
    // unused in V16
  }

  override fun onResume() {
    // unused in V16
  }

}

class V16InputDeviceListener(
    private val idl: InputManager.InputDeviceListener
) : InputManager.InputDeviceListener {

  override fun onInputDeviceAdded(deviceId: Int) {
    idl.onInputDeviceAdded(deviceId)
  }
  // Do the same for device change and removal
  ...
}

Java

// The InputManagerCompatV16 class is a reference implementation.
// The full code is provided in the ControllerSample.zip sample.
public class InputManagerV16 implements InputManagerCompat {

  private final InputManager inputManager;
  private final Map<InputManagerCompat.InputDeviceListener,
      V16InputDeviceListener> listeners;

  public InputManagerV16(Context context) {
    inputManager = (InputManager)
        context.getSystemService(Context.INPUT_SERVICE);
    listeners = new HashMap<InputManagerCompat.InputDeviceListener,
        V16InputDeviceListener>();
  }

  @Override
  public InputDevice getInputDevice(int id) {
    return inputManager.getInputDevice(id);
  }

  @Override
  public int[] getInputDeviceIds() {
    return inputManager.getInputDeviceIds();
  }

  static class V16InputDeviceListener implements
      InputManager.InputDeviceListener {
    final InputManagerCompat.InputDeviceListener mIDL;

    public V16InputDeviceListener(InputDeviceListener idl) {
      mIDL = idl;
    }

    @Override
    public void onInputDeviceAdded(int deviceId) {
      mIDL.onInputDeviceAdded(deviceId);
    }

    // Do the same for device change and removal
    ...
  }

  @Override
  public void registerInputDeviceListener(InputDeviceListener listener,
      Handler handler) {
    V16InputDeviceListener v16Listener = new
        V16InputDeviceListener(listener);
    inputManager.registerInputDeviceListener(v16Listener, handler);
    listeners.put(listener, v16Listener);
  }

  // Do the same for unregistering an input device listener
  ...

  @Override
  public void onGenericMotionEvent(MotionEvent event) {
    // unused in V16
  }

  @Override
  public void onPause() {
    // unused in V16
  }

  @Override
  public void onResume() {
    // unused in V16
  }

}

Arayüzü Android 3.1'den Android 4.0'a kadar olan sürümlerde uygulama

Android 3.1'den Android 4.0'a kadarki sürümleri destekleyen bir InputManagerCompat uygulaması oluşturmak için aşağıdaki nesneleri kullanabilirsiniz:

 • Cihaza bağlı oyun kumandalarını izlemek için kullanılan cihaz kimliklerinin SparseArray kadarı.
 • Cihaz etkinliklerini işlemek için bir Handler. Bir uygulama başlatıldığında veya devam ettirildiğinde Handler, oyun kumandasının bağlantısını kesmek için yoklamayı başlatan bir mesaj alır. Handler, bilinen her bağlı oyun kumandasını kontrol etmek ve bir cihaz kimliği döndürülüp döndürülmediğini görmek için bir döngü başlatır. null döndürme değeri, oyun kumandasının bağlantısının kesildiğini gösterir. Handler, uygulama duraklatıldığında yoklamayı durdurur.
 • InputManagerCompat.InputDeviceListener nesneden bir Map. Takip edilen oyun kumandalarının bağlantı durumunu güncellemek için işleyicileri kullanırsınız.

Kotlin

// The InputManagerCompatV9 class is a reference implementation.
// The full code is provided in the ControllerSample.zip sample.
class InputManagerV9(
    val devices: SparseArray<Array<Long>> = SparseArray(),
    private val listeners:
    MutableMap<InputManager.InputDeviceListener, Handler> = mutableMapOf()
) : InputManagerCompat {
  private val defaultHandler: Handler = PollingMessageHandler(this)
  …
}

Java

// The InputManagerCompatV9 class is a reference implementation.
// The full code is provided in the ControllerSample.zip sample.
public class InputManagerV9 implements InputManagerCompat {
  private final SparseArray<long[]> devices;
  private final Map<InputDeviceListener, Handler> listeners;
  private final Handler defaultHandler;
  …

  public InputManagerV9() {
    devices = new SparseArray<long[]>();
    listeners = new HashMap<InputDeviceListener, Handler>();
    defaultHandler = new PollingMessageHandler(this);
  }
}

Handler aralığını genişleten bir PollingMessageHandler nesnesi uygulayın ve handleMessage() yöntemini geçersiz kılın. Bu yöntem, ekli bir oyun kumandasının bağlantısının kesilip kesilmediğini kontrol eder ve kayıtlı dinleyicilere bildirim gönderir.

Kotlin

private class PollingMessageHandler(
    inputManager: InputManagerV9,
    private val mInputManager: WeakReference<InputManagerV9> = WeakReference(inputManager)
) : Handler() {

  override fun handleMessage(msg: Message) {
    super.handleMessage(msg)
    when (msg.what) {
      MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT -> {
        mInputManager.get()?.also { imv ->
          val time = SystemClock.elapsedRealtime()
          val size = imv.devices.size()
          for (i in 0 until size) {
            imv.devices.valueAt(i)?.also { lastContact ->
              if (time - lastContact[0] > CHECK_ELAPSED_TIME) {
                // check to see if the device has been
                // disconnected
                val id = imv.devices.keyAt(i)
                if (null == InputDevice.getDevice(id)) {
                  // Notify the registered listeners
                  // that the game controller is disconnected
                  imv.devices.remove(id)
                } else {
                  lastContact[0] = time
                }
              }
            }
          }
          sendEmptyMessageDelayed(MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT, CHECK_ELAPSED_TIME)
        }
      }
    }
  }
}

Java

private static class PollingMessageHandler extends Handler {
  private final WeakReference<InputManagerV9> inputManager;

  PollingMessageHandler(InputManagerV9 im) {
    inputManager = new WeakReference<InputManagerV9>(im);
  }

  @Override
  public void handleMessage(Message msg) {
    super.handleMessage(msg);
    switch (msg.what) {
      case MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT:
        InputManagerV9 imv = inputManager.get();
        if (null != imv) {
          long time = SystemClock.elapsedRealtime();
          int size = imv.devices.size();
          for (int i = 0; i < size; i++) {
            long[] lastContact = imv.devices.valueAt(i);
            if (null != lastContact) {
              if (time - lastContact[0] > CHECK_ELAPSED_TIME) {
                // check to see if the device has been
                // disconnected
                int id = imv.devices.keyAt(i);
                if (null == InputDevice.getDevice(id)) {
                  // Notify the registered listeners
                  // that the game controller is disconnected
                  imv.devices.remove(id);
                } else {
                  lastContact[0] = time;
                }
              }
            }
          }
          sendEmptyMessageDelayed(MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT,
              CHECK_ELAPSED_TIME);
        }
        break;
    }
  }
}

Oyun kumandasının bağlantısını kesmek için yoklamayı başlatmak ve durdurmak için şu yöntemleri geçersiz kılın:

Kotlin

private const val MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT = 101
private const val CHECK_ELAPSED_TIME = 3000L

class InputManagerV9(
    val devices: SparseArray<Array<Long>> = SparseArray(),
    private val listeners:
    MutableMap<InputManager.InputDeviceListener, Handler> = mutableMapOf()
) : InputManagerCompat {
  ...
  override fun onPause() {
    defaultHandler.removeMessages(MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT)
  }

  override fun onResume() {
    defaultHandler.sendEmptyMessageDelayed(MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT, CHECK_ELAPSED_TIME)
  }
  ...
}

Java

private static final int MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT = 101;
private static final long CHECK_ELAPSED_TIME = 3000L;

@Override
public void onPause() {
  defaultHandler.removeMessages(MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT);
}

@Override
public void onResume() {
  defaultHandler.sendEmptyMessageDelayed(MESSAGE_TEST_FOR_DISCONNECT,
      CHECK_ELAPSED_TIME);
}

Bir giriş cihazının eklendiğini tespit etmek için onGenericMotionEvent() yöntemini geçersiz kılın. Sistem bir hareket etkinliği bildirdiğinde, bu etkinliğin önceden izlenen bir cihaz kimliğinden mi yoksa yeni bir cihaz kimliğinden mi geldiğini kontrol edin. Cihaz kimliği yeniyse kayıtlı dinleyicilere bildirin.

Kotlin

override fun onGenericMotionEvent(event: MotionEvent) {
  // detect new devices
  val id = event.deviceId
  val timeArray: Array<Long> = mDevices.get(id) ?: run {
    // Notify the registered listeners that a game controller is added
    ...
    arrayOf<Long>().also {
      mDevices.put(id, it)
    }
  }
  timeArray[0] = SystemClock.elapsedRealtime()
}

Java

@Override
public void onGenericMotionEvent(MotionEvent event) {
  // detect new devices
  int id = event.getDeviceId();
  long[] timeArray = mDevices.get(id);
  if (null == timeArray) {
    // Notify the registered listeners that a game controller is added
    ...
    timeArray = new long[1];
    mDevices.put(id, timeArray);
  }
  long time = SystemClock.elapsedRealtime();
  timeArray[0] = time;
}

İşleyicilerin bildirimi, mesaj sırasına bir DeviceEvent Runnable nesnesi göndermek için Handler nesnesi kullanılarak uygulanır. DeviceEvent, bir InputManagerCompat.InputDeviceListener referansını içeriyor. DeviceEvent çalıştırıldığında, oyun kumandasının eklenmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması durumunda sinyal vermek için dinleyicinin uygun geri çağırma yöntemi çağrılır.

Kotlin

class InputManagerV9(
    val devices: SparseArray<Array<Long>> = SparseArray(),
    private val listeners:
    MutableMap<InputManager.InputDeviceListener, Handler> = mutableMapOf()
) : InputManagerCompat {
  ...
  override fun registerInputDeviceListener(
      listener: InputManager.InputDeviceListener,
      handler: Handler?
  ) {
    listeners[listener] = handler ?: defaultHandler
  }

  override fun unregisterInputDeviceListener(listener: InputManager.InputDeviceListener) {
    listeners.remove(listener)
  }

  private fun notifyListeners(why: Int, deviceId: Int) {
    // the state of some device has changed
    listeners.forEach { listener, handler ->
      DeviceEvent.getDeviceEvent(why, deviceId, listener).also {
        handler?.post(it)
      }
    }
  }
  ...
}

private val sObjectQueue: Queue<DeviceEvent> = ArrayDeque<DeviceEvent>()

private class DeviceEvent(
    private var mMessageType: Int,
    private var mId: Int,
    private var mListener: InputManager.InputDeviceListener
) : Runnable {

  companion object {
    fun getDeviceEvent(messageType: Int, id: Int, listener: InputManager.InputDeviceListener) =
        sObjectQueue.poll()?.apply {
          mMessageType = messageType
          mId = id
          mListener = listener
        } ?: DeviceEvent(messageType, id, listener)

  }

  override fun run() {
    when(mMessageType) {
      ON_DEVICE_ADDED -> mListener.onInputDeviceAdded(mId)
      ON_DEVICE_CHANGED -> mListener.onInputDeviceChanged(mId)
      ON_DEVICE_REMOVED -> mListener.onInputDeviceChanged(mId)
      else -> {
        // Handle unknown message type
      }
    }
  }

}

Java

@Override
public void registerInputDeviceListener(InputDeviceListener listener,
    Handler handler) {
  listeners.remove(listener);
  if (handler == null) {
    handler = defaultHandler;
  }
  listeners.put(listener, handler);
}

@Override
public void unregisterInputDeviceListener(InputDeviceListener listener) {
  listeners.remove(listener);
}

private void notifyListeners(int why, int deviceId) {
  // the state of some device has changed
  if (!listeners.isEmpty()) {
    for (InputDeviceListener listener : listeners.keySet()) {
      Handler handler = listeners.get(listener);
      DeviceEvent odc = DeviceEvent.getDeviceEvent(why, deviceId,
          listener);
      handler.post(odc);
    }
  }
}

private static class DeviceEvent implements Runnable {
  private int mMessageType;
  private int mId;
  private InputDeviceListener mListener;
  private static Queue<DeviceEvent> sObjectQueue =
      new ArrayDeque<DeviceEvent>();
  ...

  static DeviceEvent getDeviceEvent(int messageType, int id,
      InputDeviceListener listener) {
    DeviceEvent curChanged = sObjectQueue.poll();
    if (null == curChanged) {
      curChanged = new DeviceEvent();
    }
    curChanged.mMessageType = messageType;
    curChanged.mId = id;
    curChanged.mListener = listener;
    return curChanged;
  }

  @Override
  public void run() {
    switch (mMessageType) {
      case ON_DEVICE_ADDED:
        mListener.onInputDeviceAdded(mId);
        break;
      case ON_DEVICE_CHANGED:
        mListener.onInputDeviceChanged(mId);
        break;
      case ON_DEVICE_REMOVED:
        mListener.onInputDeviceRemoved(mId);
        break;
      default:
        // Handle unknown message type
        ...
        break;
    }
    // Put this runnable back in the queue
    sObjectQueue.offer(this);
  }
}

Artık iki tane InputManagerCompat uygulamanız var: Biri Android 4.1 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda, diğeri ise Android 3.1 ile Android 4.0 arasındaki sürümleri çalıştıran cihazlarda çalışan.

Sürüme özgü uygulama kullanın

Sürüme özgü geçiş mantığı, fabrika görevi gören bir sınıfta uygulanır.

Kotlin

object Factory {
  fun getInputManager(context: Context): InputManagerCompat =
      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) {
        InputManagerV16(context)
      } else {
        InputManagerV9()
      }
}

Java

public static class Factory {
  public static InputManagerCompat getInputManager(Context context) {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) {
      return new InputManagerV16(context);
    } else {
      return new InputManagerV9();
    }
  }
}

Artık bir InputManagerCompat nesnesini örneklendirmek ve ana View öğenize InputManagerCompat.InputDeviceListener kaydedebilirsiniz. Ayarladığınız sürüm değiştirme mantığı nedeniyle, oyununuz otomatik olarak cihazın çalıştırdığı Android sürümüne uygun uygulamayı kullanır.

Kotlin

class GameView(context: Context) : View(context), InputManager.InputDeviceListener {
  private val inputManager: InputManagerCompat = Factory.getInputManager(context).apply {
    registerInputDeviceListener(this@GameView, null)
    ...
  }
  ...
}

Java

public class GameView extends View implements InputDeviceListener {
  private InputManagerCompat inputManager;
  ...

  public GameView(Context context, AttributeSet attrs) {
    inputManager =
        InputManagerCompat.Factory.getInputManager(this.getContext());
    inputManager.registerInputDeviceListener(this, null);
    ...
  }
}

Ardından, Oyun Denetleyicisi'nden MotionEvent'i işleme bölümünde açıklandığı gibi ana görünümünüzde onGenericMotionEvent() yöntemini geçersiz kılın. Oyununuz artık Android 3.1 (API seviyesi 12) ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda oyun denetleyicisi etkinliklerini tutarlı şekilde işleyebiliyor.

Kotlin

override fun onGenericMotionEvent(event: MotionEvent): Boolean {
  inputManager.onGenericMotionEvent(event)

  // Handle analog input from the controller as normal
  ...
  return super.onGenericMotionEvent(event)
}

Java

@Override
public boolean onGenericMotionEvent(MotionEvent event) {
  inputManager.onGenericMotionEvent(event);

  // Handle analog input from the controller as normal
  ...
  return super.onGenericMotionEvent(event);
}

Bu uyumluluk kodunun eksiksiz bir uygulamasını, yukarıdaki ControllerSample.zip örneğinde verilen GameView sınıfında bulabilirsiniz.