Giới thiệu về bố cục thích ứng

Các ứng dụng Android chạy trên nhiều loại thiết bị, từ điện thoại gập có thể gập lại cho đến TV treo tường. Để mang lại trải nghiệm người dùng chất lượng cao trên mọi loại thiết bị, hãy điều chỉnh giao diện người dùng của ứng dụng cho phù hợp với nhiều cấu hình và kích thước màn hình. Các ứng dụng Android tốt nhất sử dụng không gian màn hình một cách hiệu quả, đồng thời xử lý các thay đổi đối với không gian đó trong thời gian chạy, bao gồm cả thay đổi về hướng và đổi kích thước cửa sổ ở chế độ chia đôi màn hình và chế độ cửa sổ dạng tuỳ ý.

Chủ đề

Tài liệu về bố cục thích ứng đưa ra hướng dẫn về các chủ đề sau đây:

  • Thiết kế và triển khai bố cục thích ứng
  • Điều chỉnh thành phần điều hướng chính của ứng dụng dựa trên kích thước cửa sổ
  • Sử dụng các lớp kích thước cửa sổ để điều chỉnh giao diện người dùng của ứng dụng
  • Đơn giản hoá việc triển khai các bố cục chuẩn, chẳng hạn như danh sách-chi tiết, bằng cách sử dụng API Jetpack

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn về bố cục thích ứng giả định rằng bạn hiểu các khái niệm sau: