Hiệu suất của Jetpack Compose

Jetpack Compose mang lại hiệu suất vượt trội ngay từ đầu. Định cấu hình ứng dụng bằng các phương pháp hay nhất để tránh các lỗi phổ biến và tối ưu hoá hiệu suất của ứng dụng Compose.

Khái niệm chính

Dưới đây là một số khái niệm chính đối với hiệu suất trong Compose:

  • Giai đoạn: Việc hiểu rõ các giai đoạn thành phần, bố cục và vẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hoá cách Compose cập nhật giao diện người dùng.
  • Hồ sơ cơ sở: Các hồ sơ này biên dịch trước mã thiết yếu, giúp khởi chạy ứng dụng nhanh hơn và tương tác mượt mà hơn.
  • Độ ổn định: Tăng độ ổn định của ứng dụng để bỏ qua các thành phần kết hợp lại không cần thiết một cách hiệu quả hơn, cải thiện hiệu suất.

Định cấu hình đúng cách cho ứng dụng của bạn

Nếu ứng dụng của bạn hoạt động kém, có thể có sự cố về cấu hình. Bước đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra các tuỳ chọn cấu hình sau:

  • Xây dựng ở Chế độ phát hành với R8: Thử chạy ứng dụng của bạn ở chế độ phát hành. Chế độ gỡ lỗi rất hữu ích để phát hiện nhiều vấn đề, nhưng cũng gây ra chi phí hiệu suất và có thể khó phát hiện các vấn đề khác. Bạn cũng nên bật tính năng tối ưu hoá và rút gọn bằng trình biên dịch R8 để đảm bảo bản phát hành hoạt động hiệu quả và hiệu quả.
  • Sử dụng Hồ sơ cơ sở: Hồ sơ cơ sở cải thiện hiệu suất bằng cách biên dịch mã cho các hành trình trọng yếu của người dùng. Compose bao gồm một hồ sơ mặc định, nhưng tốt nhất bạn cũng nên tạo một hồ sơ dành riêng cho ứng dụng. Tìm hiểu thêm về Hồ sơ cơ sở trong tài liệu chung về hiệu suất của Android

Công cụ

Làm quen với bộ công cụ có sẵn để giúp bạn đo lường và phân tích hiệu suất của ứng dụng Compose.

Các phương pháp hay nhất

Khi phát triển ứng dụng bằng Compose, hãy ghi nhớ các phương pháp hay nhất sau đây:

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về các phương pháp hay nhất.

Số lượt xem

Nếu bạn đang xử lý các thành phần hiển thị thay vì Compose, hãy xem hướng dẫn dành riêng cho việc Cải thiện hiệu suất bố cục.

Tài nguyên khác