Thao tác trên trình chỉnh sửa

Android Studio có các tính năng bên trong khu vực chỉnh sửa để cải thiện hiệu suất của bạn bằng Jetpack Compose.

Mẫu trực tiếp

Android Studio mang đến các mẫu trực tiếp có liên quan đến thành phần kết hợp, cho phép bạn nhập đoạn mã để chèn nhanh bằng cách nhập từ viết tắt mẫu tương ứng:

  • comp để thiết lập một hàm @Composable
  • prev để tạo một hàm @Preview kết hợp
  • paddp để thêm chỉ định truy cập (modifier) padding trong dp
  • weight để thêm đối tượng sửa đổi weight
  • W, WR, WC để bao quanh thành phần kết hợp hiện tại với vùng chứa Box, Row hoặc Column

Biểu tượng trong rãnh

Các biểu tượng trong rãnh (gutter icon) là các hành động theo ngữ cảnh hiển thị trên thanh bên, bên cạnh số dòng. Android Studio giới thiệu một số biểu tượng trong rãnh dành riêng cho Jetpack Compose để dễ dàng cho trải nghiệm của nhà phát triển

Triển khai bản xem trước

Bạn có thể triển khai @Preview cho trình mô phỏng hoặc thiết bị thực ngay từ biểu tượng trong rãnh:

Người dùng nhấp vào biểu tượng trong rãnh triển khai chức năng xem trước rồi triển khai bản xem trước trên thiết bị

Công cụ chọn màu

Bất cứ khi nào một màu được xác định bên trong hoặc bên ngoài một thành phần kết hợp, bản xem trước của nó sẽ xuất hiện trên rãnh. Bạn có thể thay đổi màu sắc thông qua bộ chọn màu bằng cách nhấp vào màu đó như sau:

Người dùng nhấp vào một màu trong rãnh, công cụ chọn màu xuất hiện

Bộ chọn tài nguyên hình ảnh

Bất cứ khi nào một bản vẽ, vectơ hoặc hình ảnh được xác định bên trong hoặc bên ngoài thành phần kết hợp, bản xem trước của hình ảnh đó sẽ xuất hiện trên rãnh. Bạn có thể thay đổi thông qua bộ chọn tài nguyên hình ảnh bằng cách nhấp vào như sau:

Người dùng nhấp vào một biểu tượng trên rãnh, bộ chọn tài nguyên xuất hiện