Omówienie interfejsu Play Games Services Publishing API

Pozwala on zautomatyzować częste zadania związane z produkcją i dystrybucją gier. Udostępnia on funkcje podobne do tych dostępnych w Konsoli Google Play, takie jak:

  • tworzenie i edytowanie list osiągnięć,
  • tworzenie i edytowanie tabeli wyników,
  • Przesyłanie obrazów ikon do osiągnięć i tabel wyników.

Uwaga: interfejsu Publishing API możesz używać razem z interfejsem Google Play Developer API.

Dostęp do interfejsów API typu REST możesz uzyskać bezpośrednio przez HTTP. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu Publishing API (w języku angielskim) i w przykładowej aplikacji.