Jetpack Compose oferuje wdrożenie Material Design, czyli kompleksowego systemu projektowania interfejsów cyfrowych. Do implementacji komponentów Material Design możesz używać funkcji kompozycyjnych.

Układy

Używaj funkcji Scaffold kompozycyjnej, aby zapewnić strukturę ekranów.
Różne narzędzia kompozycyjne umożliwiają tworzenie pasków aplikacji u góry i u dołu ekranu.

Dane wejściowe użytkownika

Użyj funkcji Button i podobnych funkcji kompozycyjnych, aby utworzyć wiele popularnych przycisków.
Przełączniki umożliwiające użytkownikowi przełączanie opcji w aplikacji.
Użytkownik może wybrać wartość w zakresie za pomocą suwaków.
Elementy umożliwiają wyświetlanie informacji i obsługę danych wejściowych użytkownika.
Użyj funkcji FloatingActionButton i podobnych funkcji kompozycyjnych, aby utworzyć różne pływające przyciski poleceń.

inne komponenty.

Wskaźniki postępu informują użytkownika wizualnego o postępach przetwarzania.
Użyj kart, aby umieścić na ekranie jeden zbiór informacji.
Pole Dialog, które umożliwia wyświetlanie użytkownikowi wiadomości i opcji.
Użyj paska powiadomień, aby wyświetlić krótką wiadomość w małym wyskakującym okienku u dołu ekranu.
Panel to wysuwany pasek boczny do nawigacji lub dodatkowej treści.
Dowiedz się, jak używać podstawowych układów w sekcji Utwórz.
Dowiedz się, jak zarządzać zasobami, takimi jak ciągi tekstowe i obrazy.