Sự kiện

Dịch vụ sự kiện Google Play Games cho phép bạn thu thập dữ liệu tích lũy do người chơi tạo ra trong lúc chơi, sau đó lưu trữ chúng vào máy chủ của Google để phân tích trò chơi. Bạn có thể xác định linh hoạt loại dữ liệu người chơi mà trò chơi của bạn sẽ thu thập; Dữ liệu này có thể bao gồm các chỉ số chẳng hạn như tần suất:

 • Người chơi sẽ sử dụng một mục cụ thể
 • Người chơi đạt đến một cấp nhất định
 • Người chơi thực hiện một số thao tác cụ thể trong trò chơi

Bạn có thể sử dụng dữ liệu sự kiện như phản hồi về cách cải thiện trò chơi của mình. Ví dụ như bạn có thể điều chỉnh độ khó của một số cấp độ trong trò chơi mà người chơi thấy quá khó để hoàn thành.

Để tìm hiểu cách triển khai sự kiện cho nền tảng của bạn, vui lòng xem bài viết Triển khai ứng dụng.

Tích hợp sự kiện vào trò chơi của bạn

Quy trình sau đây mô tả cách bạn có thể áp dụng sự kiện trong trò chơi của mình:

 1. Xác định các sự kiện. Cách xác định các sự kiện mới để nắm bắt trò chơi:
  1. Truy cập trang Sự kiện cho trò chơi của bạn trong Google Play Console.
  2. Nhấp vào nút Thêm sự kiện mới và định cấu hình các thuộc tính sự kiện.
  3. Phát hành định nghĩa sự kiện bằng cách làm theo các bước như mô tả ở phần Phát hành các thay đổi đối với trò chơi.
 2. Triển khai tính năng ghi lại sự kiện trong trò chơi bằng các API sự kiện. Chẳng hạn như trong mã Android, hãy gọi phương thức sự kiện increment bất cứ khi nào trò chơi phát hiện sự kiện mà nó quan tâm đã được kích hoạt.

 3. Xem dữ liệu sự kiện. Hãy truy cập vào trang Sự kiện cho trò chơi của bạn trong Google Play Console để xem số liệu thống kê cho các sự kiện được ghi lại.

Kiến thức cơ bản về sự kiện

Các API sự kiện cho phép bạn xác định và thu thập các chỉ số về lối chơi hay, đồng thời tải các chỉ số này lên SDK Play Games.

Sự kiện SDK Play Games chứa các thuộc tính chính sau:

Thuộc tính Mô tả
Mã nhận dạng Một chuỗi duy nhất do Google Play Console tạo cho sự kiện này. Hãy dùng mã nhận dạng duy nhất này để tham chiếu đến sự kiện trong ứng dụng trò chơi của bạn.
Tên Tên ngắn của sự kiện. Tên sự kiện có thể chứa tối đa 100 ký tự. Google Play Console sẽ sử dụng giá trị này và có thể hiển thị trong trò chơi của bạn.

Ví dụ:

 • "Giết chết thây ma"
 • "Thu thập ngọc đỏ"
Mô tả Nội dung mô tả dài hơn về sự kiện (ví dụ: "Số lần người chơi đã tiêu diệt thây ma" hoặc "Tổng số ngọc đỏ mà người chơi đã loại bỏ và khớp".) Mô tả có thể chứa tối đa 500 ký tự. Google Play Console sẽ sử dụng giá trị này và có thể hiển thị trong trò chơi của bạn.
Loại sự kiện

Một trường khai báo loại dữ liệu mà sự kiện đang theo dõi. Google Play Console sẽ sử dụng giá trị này để hỗ trợ tính năng báo cáo Phân tích người chơi.

Dưới đây là hai loại sự kiện được hỗ trợ:

Nhận tiền dùng trong trò chơi
Chọn loại này cho các sự kiện theo dõi nguồn của đơn vị tiền tệ cao cấp. Ví dụ:
 • "Nhận được tiền vàng"
 • "Mua ngọc lục bảo"
Chi tiêu tiền dùng trong trò chơi
Chọn loại này cho các sự kiện theo dõi bồn lưu trữ dữ liệu, hoặc mức tiêu thụ của đơn vị tiền tệ cao cấp. Ví dụ:
 • "Số tiền vàng đã chi tiêu"
 • “Sử dụng ngọc lục bảo”

Biểu tượng Một biểu tượng hình vuông sẽ được liên kết với sự kiện của bạn.

Tạo sự kiện

Để tạo sự kiện mới cho trò chơi của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm trò chơi vào Google Play Console nếu bạn chưa thêm.
 2. Trong Google Play Console, hãy nhấp vào biểu tượng Dịch vụ trò chơi ở bên trái và chọn mục cho trò chơi của bạn.
 3. Chọn thẻ Sự kiện bên góc trái, rồi nhấp vào nút Thêm sự kiện.
 4. Điền thông tin chi tiết cho sự kiện mà bạn muốn tạo.
 5. Nhấp vào Lưu. Nếu không có lỗi nào, sự kiện của bạn sẽ được đặt ở trạng thái "Sẵn sàng phát hành". Giờ thì bạn đã có thể phát hành các thay đổi đối với trò chơi.

Chỉnh sửa sự kiện

Cách chỉnh sửa một sự kiện mà bạn đã tạo:

 1. Trong Google Play Console, hãy mở thẻ Sự kiện và chọn mục nhập cho sự kiện mà bạn muốn chỉnh sửa. Bạn sẽ thấy nó cùng một biểu mẫu bạn đã dùng khi tạo sự kiện.
 2. Chỉnh sửa thông tin bạn muốn.
 3. Khi đã chỉnh sửa xong sự kiện, bạn hãy nhấp vào nút Lưu.
 4. Thử nghiệm trò chơi để xác minh sự kiện đã được sửa đổi. Nếu trò chơi hoạt động như mong đợi, hãy phát hành lại các thay đổi về trò chơi.

Xóa sự kiện

Bạn có thể xóa các sự kiện đang ở trạng thái bản nháp hoặc đã được phát hành. Để xóa một sự kiện trong Google Play Console, hãy nhấp vào nút có nhãn Xóa ở cuối biểu mẫu của sự kiện đó.

Đặt lại dữ liệu sự kiện

Bạn có thể đặt lại dữ liệu tiến trình của người chơi cho người thử nghiệm sự kiện của mình.

 • Để đặt lại các sự kiện nháp trong Google Play Console, hãy nhấp vào nút có nhãn Đặt lại tiến trình của sự kiện ở cuối biểu mẫu cho sự kiện đó.
 • Để đặt lại dữ liệu sự kiện theo phương thức lập trình, hãy gọi các phương thức Events API quản lý.

Triển khai ứng dụng

Để tìm hiểu cách triển khai sự kiện cho nền tảng của bạn, vui lòng xem các tài nguyên sau: