Chương trình truy cập sớm (EAP) của Google Play Games

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia Chương trình truy cập sớm của Google Play Games! Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu việc tối ưu hoá trò chơi cho máy tính (PC).

Bạn nên phát triển bằng Chromebook cho đến khi có phiên bản nền tảng dành cho nhà phát triển. Bạn có thể hoàn thành và thử nghiệm tất cả thay đổi bắt buộc đối với máy tính trên Chromebook, đồng thời ChromeOS hỗ trợ đầy đủ ứng dụng và trò chơi Android, chẳng hạn như việc sử dụng chuột và bàn phím. Tài liệu về phát triển Android trên ChromeOS được cung cấp công khai trên trang web dành cho nhà phát triển Android. Lưu ý: khi tối ưu hoá trò chơi cho máy tính, bạn cũng có thể phát hành trò chơi đó trên ChromeOS.

Bắt đầu

Bạn nên bắt đầu tối ưu hoá cho máy tính bằng việc xem xét các yêu cầu về khả năng tương thích. Thông tin chi tiết về cách triển khai thực hiện các yêu cầu hiện có sẵn trên trang web này.

Xin lưu ý rằng trong suốt Chương trình truy cập sớm của Google Play Games, các yêu cầu sẽ liên tục được tinh chỉnh. Hãy nhớ truy cập lại trang này để đảm bảo bạn đã cập nhật thông tin mới nhất.

Bước tiếp theo

Sau khi bạn đã tối ưu hoá trò chơi dành cho máy tính bằng cách đáp ứng tất cả yêu cầu trong danh sách kiểm tra, hãy làm theo quy trình gửi bản dựng ứng dụng để tải tệp APK của bạn lên Console.

Liên hệ và đặt câu hỏi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét, vui lòng liên hệ với đầu mối liên hệ của Google Play. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu không biết chắc nên liên hệ với ai, bạn cũng có thể gửi email đến play-multiplatform@google.com.