Tổng quan

Ảnh biểu ngữ Relay

Relay cung cấp tính năng chuyển giao các thành phần giao diện người dùng Android giữa nhà thiết kế và nhà phát triển ngay tức thì.

Nhà thiết kế sử dụng trình bổ trợ Relay for Figma (Chuyển tiếp cho Figma) nhằm chú thích và đóng gói các thành phần giao diện người dùng để nhà phát triển đưa vào sử dụng, bao gồm thông tin về bố cục, kiểu, nội dung động và hành vi tương tác.

Nhà phát triển sử dụng trình bổ trợ Relay for Android Studio (Chuyển tiếp cho Android Studio) để nhập các gói giao diện người dùng và tạo mã Jetpack Compose có độ chính xác hoàn hảo đến từng pixel. Quá trình này giúp triển khai bố cục và kiểu ngay lập tức, đồng thời tăng tốc quá trình liên kết dữ liệu. Các Gói giao diện người dùng (UI Packages) có thể bao gồm kiểu và giao diện, cũng như tham chiếu các thành phần hệ thống thiết kế có trong mã.

Relay giúp bạn không cần phải đối mặt với thông số kỹ thuật thiết kế tẻ nhạt và vòng lặp thông tin cho những chi tiết nhỏ. Khi sản phẩm phát triển, bạn có thể cập nhật, mở rộng và áp dụng dần các Gói giao diện người dùng trong cơ sở mã.

Trước tiên, bạn sẽ tạo một Gói giao diện người dùng bằng cách sử dụng trình bổ trợ Chuyển tiếp cho Figma. Sau đó, bạn sẽ chuyển đổi Gói giao diện người dùng này sang mã Jetpack Compose bằng cách sử dụng trình bổ trợ Chuyển tiếp cho Android Studio.

Trình bổ trợ Chuyển tiếp cho Figma và cho Android Studio

Với trình bổ trợ Chuyển tiếp cho Figma, nhà thiết kế và nhà phát triển có thể làm việc cùng nhau để thêm các tham số nội dung và trình xử lý tương tác nhằm thu thập các phần tử động trong thiết kế và tạo tham số tương ứng trong các hàm có khả năng kết hợp.

Tham số được thêm vào trình bổ trợ Figma sẽ trở thành tham số trong hàm có khả năng kết hợp

Đội ngũ xây dựng Relay đang phát triển công cụ hỗ trợ cho Material Design và các hệ thống thiết kế tuỳ chỉnh khác. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ hai tính năng thử nghiệm để giúp bạn ánh xạ giữa phương pháp triển khai Compose và hệ thống thiết kế: Ánh xạ kiểu FigmaÁnh xạ thành phần Figma.

Relay hiện đang là một sản phẩm alpha, do đó chúng tôi rất mong bạn sử dụng và cho biết sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của bạn như thế nào. Chúng tôi sẽ thường xuyên phát hành các bản cải tiến hiệu suất, chức năng và quy trình làm việc tổng thể dựa trên ý kiến phản hồi.

Bước tiếp theo

Cách bắt đầu sử dụng Relay tốt nhất là làm theo hướng dẫn để trải nghiệm quy trình làm việc toàn diện. Mặc dù công việc hằng ngày có thể chỉ chú trọng vào một phần quy trình làm việc của Relay, tìm hiểu cách cả nhà thiết kế lẫn nhà phát triển sử dụng công cụ này để tạo các ứng dụng Android cũng sẽ rất có ích cho bạn.

Cài đặt Relay để bắt đầu sử dụng ngay hôm nay!