Hình ảnh và đồ hoạ trong Compose

Việc sử dụng hình ảnh tươi sáng, bắt mắt trong ứng dụng Android có thể giúp cải thiện giao diện của ứng dụng. Trong Android, có một vài cách để bạn có thể hiển thị nội dung nào đó một cách trực quan trên màn hình, đó là sử dụng vectơ, bitmap hoặc vẽ trực tiếp bằng canvas trên màn hình. Trong phần này, hãy tìm hiểu cách sử dụng các kiểu đồ hoạ này.

Tìm hiểu cách sử dụng hình ảnh qua các thông tin chi tiết sau đây:

  • Tải hình ảnh: Tìm hiểu cách tải hình ảnh từ ổ đĩa hoặc Internet
  • ImageBitmap và ImageVector: Tìm hiểu cách làm việc với 2 định dạng hình ảnh phổ biến nhất: đường quét và vectơ.
  • Biểu tượng Material: Tìm hiểu cách thuận tiện để vẽ một biểu tượng màu duy nhất trên màn hình, theo nguyên tắc của Material Design 3.
  • Tuỳ chỉnh hình ảnh: Tìm hiểu cách tuỳ chỉnh hình ảnh bằng các thuộc tính của thành phần kết hợp Image (Hình ảnh).
  • Painter tuỳ chỉnh: Tìm hiểu về các đối tượng painter tuỳ chỉnh để có thể tuỳ chỉnh hình ảnh một cách tự do hơn.
  • Tối ưu hoá hiệu suất: Tìm hiểu về cách sử dụng hình ảnh hiệu quả nhất để tránh các vấn đề về hiệu suất.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách xử lý Đồ họa tại đây.