Thêm thanh ứng dụng

Thử cách sử dụng Compose
Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng được đề xuất cho Android. Tìm hiểu cách thêm thành phần trong Compose.

Thanh ứng dụng, còn gọi là thanh thao tác, là một trong những thành phần thiết kế quan trọng nhất trong các hoạt động của ứng dụng, vì thanh này có cấu trúc hình ảnh và phần tử tương tác quen thuộc với người dùng. Việc sử dụng thanh ứng dụng giúp ứng dụng của bạn nhất quán với các ứng dụng Android khác, giúp người dùng nhanh chóng hiểu được cách vận hành ứng dụng và có được trải nghiệm tuyệt vời.

Sau đây là các chức năng chính của thanh ứng dụng:

  • Không gian dành riêng để cung cấp cho ứng dụng danh tính và cho biết vị trí của người dùng trong ứng dụng.
  • Quyền truy cập có thể dự đoán được vào các thao tác quan trọng, chẳng hạn như tìm kiếm.
  • Hỗ trợ điều hướng và chuyển đổi chế độ xem, sử dụng các tab hoặc trình đơn.
Hình ảnh một thanh ứng dụng màu xanh lục, cùng với trình đơn ba đường kẻ và 3 biểu tượng hành động
Hình 1. Thanh ứng dụng trong ứng dụng Google Trang tính.

Phần tài liệu này mô tả cách sử dụng tiện ích AndroidX Toolbar làm thanh ứng dụng. Có nhiều cách khác để triển khai thanh ứng dụng (ví dụ: một số giao diện thiết lập ActionBar làm thanh ứng dụng theo mặc định), nhưng việc sử dụng AppCompat Toolbar sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập thanh ứng dụng hoạt động được trên nhiều thiết bị nhất có thể. Nhờ đó, bạn cũng có thể tuỳ chỉnh thanh ứng dụng trong quá trình phát triển ứng dụng sau này.

Chủ đề

Thiết lập thanh ứng dụng
Tìm hiểu cách thêm tiện ích Toolbar vào hoạt động của bạn và đặt tiện ích đó làm thanh ứng dụng của hoạt động.
Thêm và xử lý các thao tác
Tìm hiểu cách thêm thao tác vào thanh ứng dụng và trình đơn mục bổ sung của thanh ứng dụng đó, cũng như cách phản hồi khi người dùng chọn những thao tác đó.
Thêm thao tác Lên
Tìm hiểu cách thêm nút Up (Lên) vào thanh ứng dụng để người dùng có thể quay lại màn hình chính của ứng dụng.
Sử dụng khung hiển thị thao tác và trình cung cấp thao tác
Tìm hiểu cách sử dụng các tiện ích này để cung cấp chức năng nâng cao trong thanh ứng dụng.