Obrazy i grafiki w sekcji Utwórz

Użycie jasnych, interesujących elementów wizualnych w aplikacjach na Androida może poprawić ich wygląd i styl. W Androidzie można renderować coś na ekranie na kilka różnych sposobów – za pomocą wektora lub mapy bitowej bądź bezpośredniego rysowania na obszarze roboczym na ekranie. Z tej sekcji dowiesz się, jak pracować z różnymi rodzajami grafiki.

Dowiedz się, jak pracować z obrazami, korzystając z tych informacji:

  • Wczytywanie obrazów: dowiedz się, jak wczytać obraz z dysku lub internetu.
  • ImageBitmap a ImageVector: dowiedz się, jak korzystać z 2 najpopularniejszych formatów obrazów: rastrowych i wektorowych.
  • Ikony Material Design: dowiedz się, jak w wygodny sposób rysować na ekranie ikonę w jednym kolorze zgodnie z wytycznymi Material Design 3.
  • Dostosowywanie obrazu: dowiedz się, jak dostosować obraz za pomocą właściwości elementu kompozycyjnego obrazu.
  • Niestandardowy malarz: dowiedz się więcej o niestandardowych obiektach malarzy, aby dodatkowo dostosować obraz.
  • Optymalizowanie skuteczności: dowiedz się, jak najlepiej pracować z obrazami, aby uniknąć problemów z wydajnością.

Więcej informacji o pracy z grafiką znajdziesz tutaj.