Interfejsy API interoperacyjności

Migracja aplikacji do funkcji Compose spowoduje, że funkcje tworzenia wiadomości i widoków danych będą w niej współistnieć.

Na kolejnych stronach znajdziesz opis interfejsów API, których musisz użyć do zintegrowania funkcji tworzenia wiadomości z istniejącą aplikacją opartą na widokach danych: