Wprowadzanie wskaźnika w oknie tworzenia wiadomości

Aplikacja Compose udostępnia różne interfejsy API, które pomagają wykrywać gesty generowane w wyniku interakcji użytkownika. Interfejsy API mają szeroki zakres zastosowań:

  • Niektóre mają charakter ogólny i obejmują najczęściej używane gesty. Na przykład modyfikator clickable umożliwia łatwe wykrywanie kliknięcia, a także udostępnia funkcje ułatwień dostępu i wyświetla wizualne wskaźniki po kliknięciu (takie jak echo).

  • Istnieją też rzadziej używane wzorce do wykrywania gestów, które zapewniają większą elastyczność na niższym poziomie, np. PointerInputScope.detectTapGestures czy PointerInputScope.detectDragGestures, ale nie zawierają tych dodatkowych funkcji.

Więcej informacji o wprowadzaniu wskaźnika znajdziesz na tych stronach:

  • W sekcji Zrozumienie gestów znajdziesz omówienie podstawowych pojęć odgrywanych przy obsłudze danych wejściowych wskaźnika.
  • Opcja Dotknij i naciśnij powoduje rozwinięcie zdarzeń związanych z pojedynczym wskaźnikiem lub jedną pozycją.
  • Sekcja Scroll wyjaśnia, jak wdrożyć kontenery przewijane, i radzi sobie z problemami dotyczącymi interoperacyjności.
  • Przeciąganie, przesuwanie i przesuwanie pokazuje różne rodzaje przeciągania pojedynczego wskaźnika.
  • Technologia multi-touch analizuje sytuacje, w których używa się więcej niż jednego wskaźnika.