Animacje są niezbędne w nowoczesnej aplikacji mobilnej, ponieważ zapewniają płynne i zrozumiałe wrażenia użytkownika.

Modyfikatory animacji i elementy kompozycyjne

Funkcja kompozycyjna AnimatedVisibility ułatwia ukrywanie i wyświetlanie treści.
Aby automatycznie odtwarzać animacje ze zmianą rozmiaru, użyj elementu animateContentSize().
Użyj AnimatedContent, aby włączyć animację między elementami kompozycyjnymi, które zawierają różną treść.

Animacje oparte na wartości

Funkcje animate*AsState pozwalają animować konkretną właściwość, np. przezroczystość.
Aby animować kilka wartości naraz, użyj funkcji Transition.
Aby stale animować właściwości, użyj InfiniteTransition.
Dowiedz się, jak dostosować czas trwania animacji, wygładzać krzywą i konfigurację sprężyn.
Dowiedz się, jak pisać testy animacji.
Dowiedz się więcej o wyświetlaniu podglądu animacji w Android Studio.