Układy w sekcji Utwórz

Jetpack Compose ułatwia zaprojektowanie efektywnego układu aplikacji.

Szczegółowe informacje na temat projektowania i implementacji układu znajdują się na tych stronach:

  • Podstawy układu: poznaj elementy składowe przejrzystego interfejsu użytkownika aplikacji.
  • Komponenty i układy Material Design: dowiedz się więcej o komponentach i układach Material Design w funkcji Compose.
  • Układy niestandardowe: dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad układem aplikacji i jak zaprojektować własny układ niestandardowy.
  • Obsługa różnych rozmiarów ekranów: dowiedz się, jak używać funkcji tworzenia wiadomości, aby tworzyć układy, które dostosowują się do różnych rozmiarów, orientacji i formatów ekranu.
  • Linie wyrównania: dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe linie wyrównania, aby precyzyjnie wyrównywać i umieszczać elementy interfejsu.
  • Pomiary wewnętrzne: dowiedz się, jak ustawić rzeczywistą wysokość lub szerokość elementów interfejsu, aby mieć dokładną kontrolę nad ich rozmieszczeniem w układzie.
  • ConstraintLayout: dowiedz się, jak używać obiektu ConstraintLayout w interfejsie tworzenia wiadomości.

Więcej informacji