Przeprowadź migrację istniejących aplikacji opartych na widokach

Jetpack Compose od samego początku projektowano z funkcją interoperacyjności widoku danych – można z niej korzystać w Zdjęciach i na odwrót. Ta funkcja pozwala zastosować funkcję tworzenia wiadomości w istniejącej aplikacji opartej na widokach bez konieczności jej przepisywania.

Na tych stronach znajdziesz informacje o tym, jak zintegrować funkcję tworzenia wiadomości z istniejącymi aplikacjami:

  • Strategia migracji: poznaj strategię bezpiecznego i stopniowego wprowadzania Compose do bazy kodu.
  • Interfejsy API współdziałania: poznaj interfejsy API Compose, które ułatwiają łączenie funkcji tworzenia wiadomości z interfejsem użytkownika opartym na wyświetlaniu.
  • Inne uwagi: podczas przenoszenia aplikacji opartej na widokach do Compose zapoznaj się z innymi kwestiami, takimi jak tworzenie motywów, architektura i testowanie.

Próbki

Poniższe przykłady ilustrują współdziałanie Jetpack Compose i View: