Bản tóm tắt về kiểm thử

Bản tóm tắt về kiểm thử Compose là một tài liệu tham khảo nhanh về một số API kiểm thử Compose hữu ích nhất. Bạn cũng có thể tải bản tóm tắt này xuống ở định dạng PDF.

API kiểm thử Compose hữu ích

Tài nguyên khác

  • Kiểm thử ứng dụng trên Android: Trang đích chính của việc kiểm thử trên Android cung cấp cái nhìn rộng hơn về các nguyên tắc và kỹ thuật kiểm thử.
  • Nguyên tắc cơ bản về kiểm thử: Tìm hiểu thêm về các khái niệm chính liên quan đến việc kiểm thử một ứng dụng Android.
  • Kiểm thử cục bộ: Bạn có thể chạy một số kiểm thử cục bộ trên máy trạm của riêng mình.
  • Kiểm thử đo lường: Bạn cũng nên chạy kiểm thử đo lường. Điều này nghĩa là các bài kiểm thử chạy trực tiếp trên thiết bị.
  • Tích hợp liên tục: Tính năng tích hợp liên tục cho phép bạn tích hợp các bài kiểm thử vào quy trình triển khai.
  • Kiểm thử nhiều kích thước màn hình: Với một số thiết bị được cung cấp cho người dùng, bạn nên kiểm thử cho nhiều kích thước màn hình.
  • Espresso: Mặc dù dành cho giao diện người dùng dựa trên Khung hiển thị, nhưng kiến thức về Espresso vẫn có thể hữu ích cho một số khía cạnh của kiểm thử Compose.