Tối ưu hoá trò chơi trên Android

Các công cụ tối ưu hoá Android này được thiết kế để tìm nút thắt cổ chai về hiệu suất và xác định các giới hạn của thiết bị trong khi vẫn tối đa hoá hiệu suất ở cấp bền vững cho các trò chơi và ứng dụng dùng nhiều đồ hoạ.

  • Android GPU Inspector (AGI): Một công cụ phân tích hệ thống của Android cung cấp tính năng phân tích và theo dõi GPU nâng cao cho các trò chơi và ứng dụng dùng nhiều đồ hoạ.

  • Android Performance Tuner (APT): Tìm các vấn đề về hiệu suất liên quan đến chế độ cài đặt chất lượng, cảnh, thời gian tải và mẫu thiết bị trong trò chơi của bạn.

  • Khung hiệu suất động Android (ADPF): Tối ưu hoá trò chơi dựa trên các tính năng động giúp quản lý nhiệt, CPU và GPU trên Android.

  • Memory Advice API: Đưa ra các thông báo về ngưỡng giới hạn và thông tin ước tính về mức sử dụng bộ nhớ cho trò chơi để trò chơi có thể đạt mức tối ưu nhằm tránh LMK.

  • Game Mode API: Tối ưu hoá lối chơi bằng cách sắp xếp mức độ ưu tiên cho các đặc điểm, chẳng hạn như hiệu suất hoặc thời lượng pin dựa trên chế độ cài đặt của người dùng hoặc các cấu hình dành riêng cho trò chơi.

  • Perfetto: Thu thập thông tin về hiệu suất trên toàn hệ thống và hiển thị thông tin đó trong giao diện người dùng dựa trên nền tảng web.

  • Systrace: Ghi lại hoạt động hệ thống và tạo báo cáo giúp xác định các vấn đề về hiệu suất.

  • Trình phân tích CPU: Kiểm tra mức sử dụng CPU và hoạt động của chuỗi trong ứng dụng, theo thời gian thực hoặc qua các dấu vết ghi nhận được.

  • Lớp Meminfo: Ghi lại thông tin tổng quan nhanh về tình trạng phân bổ bộ nhớ của ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này thông qua lệnh meminfo dumpsys.

  • Báo cáo lỗi: Xem nhật ký thiết bị, dấu vết ngăn xếp và các thông tin chẩn đoán khác để giúp bạn tìm và khắc phục lỗi trong ứng dụng.