Google Play Games đang ở giai đoạn thử nghiệm công khai.

Bắt đầu với Google Play Games

Hãy xem lại danh sách yêu cầu để xác định tính khả thi của việc xây dựng trò chơi cho Google Play Games. Bạn có thể bắt đầu bằng cách thử nghiệm trên Chromebookbày tỏ sự quan tâm của mình với quyền truy cập sớm vào trình mô phỏng.

Danh sách yêu cầu của Google Play Games

So với thiết bị di động, Google Play Games áp dụng một quy trình phê duyệt nghiêm ngặt hơn. Bạn phải đáp ứng những yêu cầu sau đây thì mới có thể đưa trò chơi lên máy tính. Để biết thêm thông tin về thời điểm cần tích hợp cũng như cách kiểm tra các yêu cầu này, hãy xem trang danh sách kiểm tra mốc quan trọng.

Thử nghiệm trên Chrome OS

Bạn có thể thử nghiệm trò chơi của mình trên Chrome OS khi trình mô phỏng Google Play Games có ở khu vực của bạn. Thực hiện thử nghiệm này để:

  • Xác minh chức năng của các bản dựng x86 và x86-64
  • Đảm bảo rằng trò chơi của bạn có thể chơi được bằng chuột và bàn phím
  • Cập nhật giao diện người dùng cho màn hình lớn
  • Thực hiện các hoạt động tối ưu hoá sơ bộ trên máy tính

Bạn sẽ cần đợi đến thời điểm có thể sử dụng trình mô phỏng để:

  • Thử nghiệm và tích hợp các SDK dành riêng cho Google Play Games
  • Thực hiện mọi hoạt động tối ưu hoá dành riêng cho trình mô phỏng đối với mã trò chơi của bạn hoặc quy trình kết xuất