Thư viện âm thanh Oboe  Một phần của Android Game Development Kit.

Thư viện âm thanh Oboe có trong Thư viện AGDK. Oboe là một thư viện C++ nguồn mở được thiết kế để giúp xây dựng các ứng dụng âm thanh có hiệu suất cao trên Android. Oboe cung cấp một API gốc duy nhất hoạt động trong Android 4.1 (API cấp 16) trở lên.

Sử dụng Oboe để hưởng những lợi ích sau:

  • Đạt được độ trễ thấp nhất. Oboe giúp ứng dụng của bạn đạt được độ trễ âm thanh thấp nhất có thể đối với một tổ hợp thiết bị và phiên bản Android nhất định.

  • Sử dụng thư viện gốc tốt nhất hiện có. Trên các thiết bị chạy API Android 8.1 (API cấp 27) trở lên, Oboe sử dụng AAudio. Đối với các thiết bị chạy phiên bản thấp hơn, Oboe sử dụng OpenSL ES.

  • Tránh lỗi âm thanh. Oboe bao gồm giải pháp tạm thời cho một số vấn đề về âm thanh đã biết xuất hiện trên các thiết bị hoặc phiên bản Android cụ thể. Việc sử dụng Oboe sẽ giúp ứng dụng của bạn tránh được các vấn đề này mà không cần triển khai hoặc kiểm thử các giải pháp riêng.

Bước tiếp theo