Công cụ cho Compose

Android Studio cung cấp nhiều tính năng dành riêng cho Jetpack Compose:

  • Bản xem trước thành phần kết hợp: Tìm hiểu cách dễ dàng bật bản xem trước thành phần kết hợp khi bạn làm việc
  • Thao tác trong trình chỉnh sửa: Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng trong cửa sổ trình chỉnh sửa Android Studio để cải thiện năng suất
  • Phát triển mã lặp lại: Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Chỉnh sửa trực tiếp và áp dụng các thay đổi để tránh tạo bản dựng đầy đủ cũng như đẩy nhanh quá trình phát triển
  • Layout Inspector: Tìm hiểu cách kiểm tra bố cục của Compose trong trình mô phỏng hoặc thiết bị thực
  • Ảnh động: Android Studio cho phép bạn kiểm tra ảnh động thông qua Bản xem trước ảnh động

Công cụ khác

  • Relay cung cấp tính năng chuyển giao ngay tức thì các thành phần giao diện người dùng Android giữa nhà thiết kế và nhà phát triển. Nhà thiết kế có thể dùng trình bổ trợ Relay for Figma (Relay cho Figma) nhằm chú thích và đóng gói các thành phần giao diện người dùng để nhà phát triển sử dụng, bao gồm cả thông tin về bố cục, kiểu, nội dung động và hành vi tương tác.