Animasyon API'si seçin

Aşağıdaki şema, animasyonunuzu uygulamak için hangi API'yi kullanacağınıza karar vermenize yardımcı olur.

Uygun animasyon API'sini seçmek için karar ağacını açıklayan akış şeması

Şekil 1. Uygun animasyon API'sinin nasıl seçileceğini açıklayan karar ağacı

Kullanım alanınıza en uygun animasyon API'sini seçmek için aşağıdaki karar ağacı sorularını izleyin:

 • Animasyonum daha çok sanat eserine mi benziyor ve görsel öğeler içeriyor mu? Ör. SVG'ler veya resimler
  • Evet: Basit SVG'leri var mı? ör. mikro animasyonlar içeren bir simge
  • Hayır: Sonsuza kadar tekrarlanması gerekir mi?
   • Evet: rememberInfiniteTransition
   • Hayır: Bu bir düzen animasyonu mu?
    • Evet: Farklı içeriğe sahip birden fazla composable arasında geçiş yapılsın mı?
    • Hayır: Birden fazla mülk için animasyon eklemeniz gerekiyor mu?
     • Evet: Özellikler birbirinden tamamen bağımsız mı?
     • Hayır: Animasyonun önceden tanımlanmış hedef değerleri var mı?
      • Evet: animate*AsState, Metin için TextMotion.Animated kullan
      • Hayır: Harekete dayalı animasyon? Tek doğru kaynak, animasyonunuz mu?

Şemanın PDF sürümünü indirin.