Düğme

Düğmeler, kullanıcının tanımlı bir işlemi tetiklemesini sağlayan temel bileşenlerdir. Beş tür düğme vardır. Aşağıdaki tabloda, beş düğme türünün görünümü ve bunları nerede kullanmanız gerektiği açıklanmaktadır.

Tür

Görünüm

Amaç

Doldurulmuş

Kontrastlı metin içeren düz arka plan.

Yüksek vurgulu düğmeler. Bunlar, bir başvurudaki "gönder" ve "kaydet" gibi birincil işlemler içindir. Gölge efekti, düğmenin önemini vurgular.

Dolu ton

Arka plan rengi yüzeyle eşleşecek şekilde değişiklik gösteriyor.

Ayrıca birincil veya önemli işlemler için. Doldurulmuş düğmeler, "sepete ekle" ve "Oturum aç" gibi daha fazla görsel ağırlık ve özellik işlevi sağlar.

Normalden yüksek

Gölge oluşturarak öne çıkar.

Ton düğmelerine benzer bir role uyar. Düğmenin daha da belirgin bir şekilde görünmesi için yüksekliği artırın.

Dış çizgili

Dolgusuz bir kenarlık içerir.

Önemli ancak birincil olmayan işlemler içeren orta vurgulu düğmeler. "İptal" veya "Geri" gibi alternatif, ikincil işlemleri belirtmek için diğer düğmelerle iyi bir şekilde eşleşirler.

Text

Metni arka plan veya kenarlık olmadan gösterir.

Az vurgulu düğmeler, gezinme bağlantıları gibi daha az önemli işlemler veya "Daha Fazla Bilgi" ya da "Ayrıntıları göster" gibi ikincil işlevler için idealdir.

Aşağıdaki resimde, Materyal Tasarım'daki beş düğme türü gösterilmektedir.

Beş düğme bileşeninin her birine ait, benzersiz özellikleri vurgulanmış halde bir örnek.
Şekil 1. Beş düğme bileşeni.

API yüzeyi

 • onClick: Kullanıcı düğmeye bastığında çağrılan işlev.
 • enabled: Yanlış değerine ayarlandığında bu parametre, düğmenin kullanılamıyor ve devre dışı olarak görünmesine neden olur.
 • colors: Düğmede kullanılan renkleri belirleyen bir ButtonColors örneği.
 • contentPadding: Düğme içindeki dolgu.

Doldurulmuş düğme

Doldurulmuş düğme bileşeni, temel Button composable'ı kullanır. Varsayılan olarak düz bir renkle doldurulur. Aşağıdaki snippet, bileşenin nasıl uygulanacağını gösterir:

@Composable
fun FilledButtonExample(onClick: () -> Unit) {
  Button(onClick = { onClick() }) {
    Text("Filled")
  }
}

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünür:

"Doldurulmuş" yazan, mor arka planlı içi dolu bir düğme.
Şekil 2. Doldurulmuş bir düğme.

Doldurulmuş ton düğmesi

Doldurulmuş ton düğmesi bileşeni, FilledTonalButton composable'ı kullanır. Varsayılan olarak ton rengiyle doldurulur.

Aşağıdaki snippet, bileşenin nasıl uygulanacağını gösterir:

@Composable
fun FilledTonalButtonExample(onClick: () -> Unit) {
  FilledTonalButton(onClick = { onClick() }) {
    Text("Tonal")
  }
}

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünür:

"Doldurulmuş" yazan açık mor arka planlı bir ton düğmesi.
Şekil 3. Ton düğmesi.

Dış çizgili düğme

Dış çizgili düğme bileşeni OutlinedButton composable'ı kullanır. Varsayılan olarak bir dış çizgiyle görünür.

Aşağıdaki snippet, bileşenin nasıl uygulanacağını gösterir:

@Composable
fun OutlinedButtonExample(onClick: () -> Unit) {
  OutlinedButton(onClick = { onClick() }) {
    Text("Outlined")
  }
}

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünür:

Üzerinde "Dış çizgili" yazan, koyu renkli kenarlıklı şeffaf düğme.
Şekil 4. Dış çizgili düğme.

Yükseltilmiş düğme

Yükseltilmiş düğme bileşeni, ElevatedButton composable'ı kullanır. Varsayılan olarak yükseklik etkisini temsil eden bir gölge içerir. Bunun aslında gölge içeren, dış çizgili bir düğme olduğunu unutmayın.

Aşağıdaki snippet, bileşenin nasıl uygulanacağını gösterir:

@Composable
fun ElevatedButtonExample(onClick: () -> Unit) {
  ElevatedButton(onClick = { onClick() }) {
    Text("Elevated")
  }
}

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünür:

Gri arka planında "Yükseltilmiş" yazan yükseltilmiş bir düğme.
Şekil 5. Yükseltilmiş bir düğme.

Metin düğmesi

Metin düğmesi bileşeni, TextButton composable'ı kullanır. Basılana kadar yalnızca metin olarak görünür. Varsayılan olarak düz dolgu veya dış çizgi bulunmaz.

Aşağıdaki snippet, bileşenin nasıl uygulanacağını gösterir:

@Composable
fun TextButtonExample(onClick: () -> Unit) {
  TextButton(
    onClick = { onClick() }
  ) {
    Text("Text Button")
  }
}

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünür:

"Metin Düğmesi" yazan bir metin düğmesi
Şekil 6. Metin düğmesi.

Ek kaynaklar