Birlikte Çalışabilirlik API'leri

Uygulamanızı artımlı olarak Compose'a taşımak, Oluşturma ve Görünümler'in uygulamanızda bir arada olacağı anlamına gelir.

Aşağıdaki sayfalarda, Composer'ı mevcut Görünüm tabanlı uygulamanıza entegre etmek için kullanmanız gereken API'ler açıklanmaktadır: