Tuỳ chỉnh hoặc chuyển đổi công cụ phát triển trò chơi

Công cụ, sao, hành tinh Nếu bạn đang dùng C hoặc C++ để phát triển hoặc tuỳ chỉnh công cụ phát triển trò chơi, thì sau đây là các yêu cầu quan trọng để tích hợp dịch vụ hỗ trợ Android vào công cụ phát triển trò chơi.

 • Tận dụng các công cụ phát triển của Android
 • Xây dựng một hoạt động
 • Vẽ lên màn hình
 • Xử lý sự kiện nhập
 • Âm thanh đầu ra
 • Quản lý bộ nhớ
 • Kiểm thử và hoàn thiện
 • Phát hành lên Google Play

Các yêu cầu được mô tả trên trang này không hướng dẫn bạn cách phát triển công cụ phát triển trò chơi từ đầu, mà sẽ chỉ ra các khía cạnh tương đối khác biệt của Android so với các nền tảng khác.

Tận dụng các công cụ phát triển của Android

Android Studio bao gồm các công cụ mà bạn có thể sử dụng để:

 • Định cấu hình dự án
 • Xây dựng, gỡ lỗi và đóng gói trò chơi
 • Kiểm tra hiệu suất của trò chơi bằng trình phân tích hệ thống, CPU và bộ nhớ
 • Kiểm tra nội dung gói trò chơi hoặc gói ứng dụng của bạn
 • Tích hợp các tính năng khác của SDK Android và NDK

Android Graphics Inspector (Trình kiểm tra đồ hoạ Android) có thể nêu rõ đặc điểm hiệu suất kết xuất của trò chơi và giúp bạn kiểm tra thông tin chi tiết về khung hình kết xuất bằng tính năng phân tích khung hình.

Nếu chủ yếu sử dụng Microsoft Visual Studio, thì bạn có thể sử dụng Android Game Development Extension (AGDE) để thêm mục tiêu Android cho các dự án hiện có. AGDE hỗ trợ tính năng gỡ lỗi gốc trong Vision Studio và bao gồm các phiên bản độc lập của nhiều công cụ phân tích trên Android Studio.

Xây dựng một hoạt động

Trò chơi cần xây dựng và tương tác với một Activity. Tìm hiểu về Vòng đời hoạt động trên Android để hiểu được thời điểm một Hoạt động được tạo, bắt đầu, tiếp tục, tạm dừng, dừng và huỷ bỏ.

Đọc về thư viện GameActivity, là thư viện tích hợp và đáp ứng các nhu cầu liên quan đến Activity (cửa sổ trò chơi, vòng đời, hoạt động kết xuất, xử lý sự kiện) của công cụ phát triển trò chơi C hoặc C++ gốc.

Vẽ lên màn hình

Trò chơi cần vẽ các đối tượng và sprite trên màn hình. Tìm hiểu về Android SurfaceView và cách định cấu hình đồ hoạ trong công cụ phát triển trò chơi.

Các thiết bị Android hỗ trợ nhiều tốc độ làm mới màn hình. Tìm hiểu quá trình kết xuất trong vòng lặp trò chơi để ngăn chặn hiện tượng rớt khung hình và sự cố vùng đệm khung.

Đọc về cách đạt được tốc độ khung hình để kết xuất mượt mà trong OpenGL và Vulkan. Tối ưu hoá tốc độ khung hình bằng Performance Tuner.

Xử lý sự kiện nhập

Công cụ phát triển trò chơi nhận các sự kiện nhập từ nhiều nguồn. Để có trải nghiệm chơi trò chơi sống động hơn, hãy tìm hiểu cách hỗ trợ nhiều nguồn đầu vào trên Android:

Âm thanh đầu ra

Công cụ phát triển trò chơi cần phát ra âm thanh trên các thiết bị và phiên bản Android khác nhau. Tìm hiểu về Oboe, thư viện âm thanh C++ nguồn mở của chúng tôi để tích hợp âm thanh hiệu suất cao vào trò chơi.

Sử dụng Oboe để đạt được độ trễ thấp nhất, tránh các lỗi âm thanh cụ thể và tự động chọn thư viện gốc có sẵn tốt nhất (chẳng hạn như AAudio hoặc OpenSL ES).

Quản lý bộ nhớ

Trên các thiết bị Android, hệ thống cố gắng sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống (RAM) nhất có thể và thực hiện nhiều hoạt động tối ưu hoá bộ nhớ để giải phóng dung lượng khi cần. Tìm hiểu cách quản lý mức sử dụng bộ nhớ để tránh tốc độ chậm hoặc bị thoát khỏi trò chơi.

Kiểm thử và hoàn thiện

Sự cố là bất kỳ khi nào ứng dụng Android bất ngờ thoát ra do gặp tình huống ngoại lệ hoặc tín hiệu chưa được xử lý. Tìm hiểu cách phát hiện và chẩn đoán sự cố, đọc dấu vết ngăn xếp, các ngoại lệ về bộ nhớ và kết nối mạng, cách sử dụng logcat và cách hiểu các lỗi riêng của Java và Kotlin.

Phát hành lên Google Play

Người chơi tải trò chơi xuống trên nhiều thiết bị Android ở nhiều quốc gia, với điều kiện kết nối mạng và gói dữ liệu khác nhau. Tìm hiểu cách sử dụng Google Play để phân phối gói ứng dụng và gói tài sản cho các trò chơi lớn trong khi tận dụng lợi ích của mạng phân phối nội dung.