Dịch vụ trò chơi và phân phối qua Google Play

Google Play hỗ trợ Android bằng cách cung cấp các dịch vụ trò chơi và phân phối trên nhiều nền tảng thông qua Cửa hàng Google Play.

 • Dịch vụ trò chơi của Google Play là một bộ các tính năng phân phối và chơi trò chơi, cung cấp khả năng tương tác trên mạng xã hội đồng thời hỗ trợ nhiều thiết bị trên Android lẫn ChromeOS. Các tính năng gồm có:

  • Danh sách bạn bè
  • Thành tích
  • Bảng xếp hạng
  • Đăng nhập
  • Trò chơi đã lưu
 • Google Play Games dành cho máy tính đưa trò chơi trên Android của bạn lên Windows bằng cách sử dụng quy trình mô phỏng hiệu suất cao. Ứng dụng này cho phép phát trên nhiều thiết bị giữa Android, ChromeOS và Windows trong khi sử dụng cùng một cơ sở mã.

 • Google Play Instant cho phép người chơi tiềm năng phát hành các trò chơi gốc từ Cửa hàng Google Play mà không cần phải cài đặt những trò chơi đó. Người chơi có thể chơi thử trò chơi của bạn mà không cần dành thời gian và tài nguyên thiết bị để cài đặt toàn bộ.

 • Tính năng Chơi khi đang tải xuống cho phép người chơi nhanh chóng bắt đầu trò chơi sau khi tải xuống một phần nhỏ trong khi các tệp trò chơi còn lại được tải xuống trong nền.

Các tính năng bổ sung trên Google Play

Các tính năng bổ sung trên Google Play hỗ trợ phát triển trò chơi gồm có:

Để biết thêm thông tin về hoạt động phát triển ứng dụng trên Google Play, hãy tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Google Play.