Android Performance Tuner (APT) Android Game Development Kit'in bir parçasıdır.

Android Performance Tuner (APT), birçok Android cihazda kare hızlarını, grafik kalitesini, yükleme süresini ve yüklemeden vazgeçme oranını ölçmenize ve optimize etmenize yardımcı olarak her bir kullanıcılarınıza mümkün olan en iyi deneyimi sunmanızı sağlar.

Oyununuzdaki veya uygulamanızdaki performans sorunlarını tanımlamanıza yardımcı olur ve ayrıca kaliteyi artırmaya yönelik fırsatları vurgular. Etki metrikleri öncelik vermenize yardımcı olurken sorunlar da kategorize edilerek harekete geçmenizi kolaylaştırır. Hem cihaz modeli hem de cihaz özelliği düzeyindeki bilgiler, en etkili şekilde harekete geçmenizi sağlar.


Avantajları neler?

Android Performance Tuner (APT), daha fazla kullanıcıya yüksek kaliteli bir deneyim sunmanıza yardımcı olur.

Yeni özellik! Yükleme sürelerinizi ve kullanıcıların uygulamayı terk etme üzerindeki etkisini anlayın

APT, birden fazla yükleme türünde (ilk yüklemeler, soğuk yüklemeler, hazır yüklemeler ve seviyeler arası yüklemeler) hem yükleme sürenizi hem de yükleme bırakmayı izler. Daha uzun yükleme sürelerinin oyununuzun terk edilmesi üzerindeki etkisini gösterir. Böylece optimum yükleme süresini belirleyebilirsiniz.

Kullanıcı deneyiminizin kalitesini ölçün

APT, oyununuzun kare hızını ve yükleme süresi performansını gerçek dünyadaki gerçek kullanıcı cihazlarında gösterir. Böylece, doğrudan kullanıcıların deneyimleriyle ilgili bilgi sahibi olursunuz. Tüm metrikler hedeflerinize göre özelleştirilir. Böylece belirli hedeflerinize kıyasla oyunun nasıl performans gösterdiğini anlayabilirsiniz.

Oyun performansınızla ilgili sorunları teşhis edip önceliklendirin

Kare hızı ve yükleme süresi sorunları, temel nedeni bulmanıza yardımcı olmak için kalite seviyelerinize, oyun içi ek açıklamalarınıza ve cihaz modeline göre ayrılır. Her kare hızı sorunu için GPU süresini ve CPU süresini görebilirsiniz. Böylece gerekli olabilecek optimizasyon türünü değerlendirebilirsiniz. Etkilenen oturumların sayısı da gösterilir. Böylece kullanıcılarınızı en çok nelerin etkilediğini anlayabilir ve ilk olarak hangi cihazlara veya oyun sahnelerine odaklanacağınıza karar verebilirsiniz.

Her cihazdan en iyi şekilde yararlanın

APT, performans oranı sorunlarını ortaya çıkarmanın yanı sıra, zaten iyi performans gösteren ancak daha da başarılı olan cihazların kalitesini artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeniz için fırsatları vurgular. Bu sayede her kullanıcının oyununuzda mümkün olan en iyi deneyimi yaşamasını sağlayabilirsiniz.

İşleyiş şekli

Android Performance Tuner, Android vitals ile çalışır.

  • Android Performance Tuner, sağladığınız oyun ek açıklamaları ve doğruluk parametreleriyle birlikte oyununuzdan veya uygulamanızdaki canlı kare süresini ve yükleme bilgilerini kaydedip toplar.
  • Android Performance Tuner ile oyununuzun veya uygulamanızın bir sürümünü yayınladığınızda bu performans verileri Google Play'e yüklenir ve Android vitals'da yeni performans analizlerinin kilidini açar.

Bu performans analizlerini almak için Android Performance Tuner'ı oyun veya uygulamanıza entegre edip Google Play'de yayınlamanız gerekir:

Gereksinimler

Cihazlar için:

Android Performance Tuner (APT), Android 4.1 (API düzeyi 16) veya sonraki sürümleri çalıştıran tüm Android cihazlarda (Google Play hizmetleri olsun veya olmasın) çalışır. Bu, tüm etkin Android cihazların% 99'undan fazlasını oluşturuyor.

Tüm geliştiriciler için:

  • Android vitals'a erişim
  • Ürün yalnızca yeni Google Play Console'da kullanılabilir

Unity geliştiricileri için ek şartlar:

  • Unity 2017.4 veya sonraki sürümler ve .NET 4.6 sürümü
  • APK Genişletme dosyalarını kullanmak için Unity 2018.2 gerekir
  • İyileştirilmiş kare hızı ve GPU ölçümleri için Unity'nin 2019.3.14 veya sonraki bir sürümü gereklidir
  • Adreslenebilirler sahneleri desteği için Unity 2019.3 veya üzeri ve Addressables paketi 1.19.4 ya da sonraki sürümleri gereklidir.

Android Performance Tuner hakkında bilgi edinin

Android Performance Tuner'ı hem C/C++ hem de Unity Engine entegrasyonları için oyununuza entegre etmede size yol gösterecek codelab'lerimiz var:

C/C++ ve Unity Engine SDK'ları için referanslar:

Ek kaynaklar