Twórz i przywracaj kopie zapasowe w chmurze na obsługiwanych urządzeniach

Tworzenie kopii zapasowych danych w Wear OS 4 przypomina tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacjach mobilnych i korzysta z podobnych reguł automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika. Z tego dokumentu dowiesz się, jak dodać obsługę tworzenia i przywracania kopii zapasowej w aplikacji na Wear OS.

Na urządzeniach obsługujących tworzenie kopii zapasowych i systemu operacyjnego Wear OS 4 lub nowszego użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe swoich danych w chmurze, aby przenieść je z urządzenia, oraz przywracać z niej dane i przesyłać je na nowe urządzenie z Wear OS. Użytkownicy mogą na przykład wykonywać tworzenie i przywracanie kopii zapasowej na zegarku Google Pixel Watch.

Symulowanie transferu do chmury z użyciem pamięci lokalnej

Aby przetestować proces tworzenia i przywracania kopii zapasowej z użyciem symulowanego miejsca w chmurze, wykonaj te czynności:

  1. W swojej aplikacji włącz tworzenie kopii zapasowych i wykonaj czynności opisane w artykule Zarządzanie kopiami zapasowymi na Androidzie 12 lub nowszym. W przypadku Wear OS nie musisz określać dodatkowego zestawu reguł tworzenia kopii zapasowych, aby obsługiwać urządzenia kierowane na interfejs API na poziomie 29 lub niższym.

  2. Połącz urządzenie z Wear OS 4 lub nowszą wersją, z komputerem, za pomocą połączenia Wi-Fi.

  3. Wykonaj czynności opisane w przewodniku, aby przetestować tworzenie i przywracanie kopii zapasowej w chmurze.

Reguły automatycznego tworzenia kopii zapasowych

W przypadku Wear OS warunki wymagane do automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych różnią się nieco od warunków na urządzeniach mobilnych. Aby urządzenie z Wear OS mogło automatycznie tworzyć kopię zapasową danych, musi być spełniony jeden z tych warunków:

  • Urządzenie się ładuje.
  • Urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi. Jest to wymagane nawet wtedy, gdy urządzenie obsługuje LTE.
  • Urządzenie jest zalogowane na konto Google.
  • Od utworzenia ostatniej kopii zapasowej upłynęły co najmniej 24 godziny.

W przeciwieństwie do innych urządzeń urządzenia do noszenia z Wear OS nie muszą być nieaktywne, zanim kopie zapasowe zostaną utworzone automatycznie.

System automatycznie tworzy też kopie zapasowe wszystkich kafelków, widżetów, tarcz zegarka i stylów tarcz zegarka powiązanych z Twoją aplikacją na Wear OS.

Miejsce na dane kopii zapasowej i limit rozmiaru

Podobnie jak przy tworzeniu i przywracaniu kopii zapasowych danych z urządzenia mobilnego, dane kopii zapasowej są przechowywane w prywatnym folderze na koncie Dysku Google użytkownika, którego rozmiar nie może przekraczać 25 MB na aplikację. Jeśli masz zarówno aplikację mobilną, jak i aplikację na Wear OS, kopie zapasowe są przechowywane oddzielnie i nie wliczają się one do limitu rozmiaru drugiej aplikacji.

Kopia zapasowa wszystkich danych z sekcji DataStorePliki > DataStore – jest domyślnie tworzona, chyba że wyraźnie wykluczysz odpowiednie pliki i katalogi.