O Google tem o compromisso de promover a igualdade racial para as comunidades negras. Saiba como.

AccelerateDecelerateInterpolator

open class AccelerateDecelerateInterpolator : Interpolator
kotlin.Any
   ↳ androidx.core.animation.AccelerateDecelerateInterpolator

An interpolator where the rate of change starts and ends slowly but accelerates through the middle.

Summary

Public constructors

Public methods
open Float
getInterpolation(@FloatRange(0, 1) input: Float)

Public constructors

<init>

AccelerateDecelerateInterpolator()

Public methods

getInterpolation

@FloatRange(0, 1) open fun getInterpolation(@FloatRange(0, 1) input: Float): Float